Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 34, br. 1, str. 123-136
Optički senzori i njihova primena na poljoprivrednim mašinama
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-20092: Efekti primene i optimizacije novih tehnologija, oruđa i mašina za uređenje i obradu zemljišta u biljnoj proizvodnji

Ključne reči: optički senzor; zapreminski protok očišćenog zrna; merenja u poljoprivrednoj tehnici
Sažetak
U radu su prikazane karakteristike i načini gradnje optičkih senzora, kao i tipične merne šeme sa optičkim senzorima. Kao ilustracija primene optičkih senzora u poljoprivrednoj tehnici obrađeno je merenje zapreminskog protoka očišćenog zrna na samohodnim poljoprivrednim kombajnima pomoću optičkih senzora.
Reference
Grattan, K.T.V., Meggitt, B.T., Grattan, L.S. (1999) Optical Fiber Sensor Technology. Kluwer Academic Publishers
Marinčić, A. (1986) Osnovi optoelektronskih komunikacija. Beograd: Građevinska knjiga
Marković, D., Veljić, M., Krejić, Z. (2005) Merni sistemi na samohodnim poljoprivrednim kombajnima. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 4, str. 35-46
Milatović, D. (1987) Optoelektronika. Sarajevo: Svjetlost
Popović, M. (2004) Senzori i merenja. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Shizhuo, Y., Ruffin, P.B., Francis, Y.T.S. (2008) Fiber optic sensors. CRC Press
Stanković, D. (1997) Fizičko tehnička merenja - senzori. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Vukić, Đ. (2004) Osnovi elektrotehnike i električnih merenja. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Webster, J. (1998) Instrumentation and sensors handbook. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2009.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2008)
Merenje vlažnosti zemljišta
Radičević Branko, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2009)
Primena CAN Bus mreža na traktorima i radnim mašinama
Gligorević Kosta, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2006)
Merenje momenta asinhronog motora
Vukić Đukan, i dr.

prikaži sve [14]