Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 34, br. 4, str. 83-94
Uređenje, korišćenje i mere zaštite poljoprivrednog zemljišta Opštine Kosjerić
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20092: Efekti primene i optimizacije novih tehnologija, oruđa i mašina za uređenje i obradu zemljišta u biljnoj proizvodnji

Ključne reči: opština Kosjerić; pozitivni rezultati; poljoprivredno zemljište; uređenje; korišćenje; zaštita; cementara Titan; restriktivne mere
Sažetak
Opština Kosjerić je najsevernija opština Zlatiborskog okruga, u zapadnom delu Srbije, i ima 359 km². Najveće površine u opštini zauzimaju manje kvalitetni tipovi i poditopovi zemljišta. U brdsko-planinskom delu opštine preovlađuju zemljišta koja prema mehaničkom sastavu predstavljaju ilovaste peskuše i peskovite ilovače. Na nižim terenima se nalaze smonice i gajnjače. Aluvijalne zaravni su pod kukuruzom, povrćem i livadama, a blage padine su pod kulturama žita, voćnjaka i sa pašnjacima. Na brežuljkastom delu je tradicionalno razvijeno voćarstvo. Istraživanja na terenu ukazuju da su šljivici, uglavnom, propali i stari, i da ih treba postepeno obnoviti. Viši planinski delovi su pod šumom u kojoj preovlađuju bukva i hrast. Površine pod šumama iznose 23878 ha (2/3 od ukupne površine opštine). Osobine i raznovrsnost zemljišta na prostoru opštine Kosjerić zahtevaju primenu kompleksnih melirativnih mera, koje treba da reše niz složenih, postojećih problema, ali zašto je potrebno vreme i znatna materijalna sredstva. Mogući pozitivni rezultati uređenja, korišćenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta Opštine Kosjerić su mnogobrojni, od kojih su najvažniji: Konverzija namene poljoprivrednog u drugo zemljište se ne može zaustaviti, ali se može realizovati uz pažljive restriktivne mere. U zapadnom i istočnom delu Opštine, treba sprovoditi aktivno principe održivog razvoja, u pogledu korišćenja zemljišta zasnivati što više šume, zbog ambijentalnih i ekoloških vrednosti, ekonomske koristi i zaštite od erozije i bujica usled nepovoljnih nagiba terena; Nažalost, cementaru -Titan nije moguće izmestiti, iako se nalazi uzvodno od gradskog naselja Kosjerić, ali je moguće primeniti niz adekvatnih zaštitnih mera i znatno poboljšati postojeću situaciju, prema zemljištu i okolini.
Reference
*** (2006) Studija - strategija razvoja Opštine Kosjerić. Beograd: Geografski fakultet, posebna poglavlja
*** (2006) Procedure u eksploataciji i zaštiti životne sredine kompleksa fabrike cementa Titan Cementara Kosjerić u Kosjeriću. Beograd: MKI RS, Posebna poglavlja: Studija
Bogdanov, N.Lj., Božić, D. (2005) Promene u posedovnoj i socio-ekonomskoj strukturi zemljoradničkih gazdinstava Srbije tokom perioda tranzicije. u: Porodična gazdinstva Srbije u promenama, Beograd: Poljoprivredni fakultet - Institut za agroekonomiju
Bogdanov, N.Lj. (2003) Ruralno razvoj - politika EU, stanje i perspektive u Srbiji. u: Poljoprivreda i ruralni razvoj u evropskim integracijama, simpozijum agroekonomista, Beograd, 25-26 septembra, zbornik radova, Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 82-91
Gajić, B.A. (2006) Fizika zemljišta. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Grčić, M. Položaj opštine Kosjerić i odnos prema okruženju
Korunović, R.M. (1964) Geneza i klasifikacija livadskih zemljišta u dolini Morave. Beograd, doktorska disertacija
Korunović, R.M., Filipović, B. (1986) Meliorativna pedologija. Beograd, IV deo
Korunović, R.M., Stojanović, S.V. (1986) Praktikum iz pedologije. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet
Kovačević, D., Oljača, S., Oljača, M., Broćić, Z., Ružičić, L., Vesković, M., Jovanović, Ž. (1997) Savremeni sistemi zemljoradnje - korišćenje i mogućnosti za očuvanje zemljišta u konceptu održive poljoprivrede. u: Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Zbornik radova, IX kongres JDPZ, Novi Sad, str. 101-113
Munćan, P.M., Živković, D. (2005) Uticaj strukture proizvodnje na veličinu porodičnih gazdinstava. u: Porodična gazdinstva Srbije u promenama, Beograd: Institut za agroekonomiju, str. 188-191
Nikolić, M. (2002) Regionalne determinante ruralnog razvoja. u: Prilozi strategiji i politici integralnog ruralnog razvoja Republike Srbije, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Novković, N. (1996) Planiranje i projektovanje u poljoprivredi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Oljača, M.V. (1993) Uticaj hodnih sistema traktora na sabijanje zemljišta ritova. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Oljača, M.V., Oljača, S., Kovačević, D., Ružičić, L.N., Pajić, M., Ralević, M., Mitrović, B., Radosavljević, U., Marićević, J. (2007) Uređenje, korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta opštine UB. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 4, str. 11-23
Ševarlić, M., Todorović, M. (2005) Strategija korišćenja poljoprivrednog zemljišta i strategija korišćenja poljoprivredne infrastrukture Opštine Kosjerić
Ševarlić, M.M. (2004) Zemljište kao faktor prehrambene sigurnosti balkanskih zemalja. u: Proizvodnja hrane - činilac regionalne integracije na Balkanu, Zbornik radova, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Ševarlić, M.M. (1999) Regionalno-granski aspekti doprinosa agroindustrije razvoju industrije, agrobiznisa i privrede SR Jugoslavije u periodu postsocijalističke tranzicije. Industrija, vol. 25, br. 1-4, str. 61-72
Yussefi, M., Willer, H. (2002) Organic agriculture worldwide 2002: Statistics and future perspective. www.soel.de/inhalte/publikationen/s_74_ 04.pdf
Živković, D., Sredojević, Z.J., Munćan, P. (1999) Obavljanje poljoprivredne proizvodnje i problem zaštite prirodne sredine. Ekologica, (God. 6) br. 1 str. 16-22
Živković, M. (1991) Pedologija. Beograd: Poljoprivredni fakultet, knj. I - Geneza, sastav i osobine zemljišta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka