Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 35, br. 2, str. 55-64
Efekti primene sistema meliorativne obrade na zemljišta teškog mehaničkog sastava u proizvodnji ratarskih kultura
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-20092: Efekti primene i optimizacije novih tehnologija, oruđa i mašina za uređenje i obradu zemljišta u biljnoj proizvodnji

Sažetak
U radu je analiziran uticaj dva sistema obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava: konvencionalni izveden pomoću raonog pluga i sistem meliorativne obrade. Akcenat istraživanja je, pored ostalih pratećih efekata, usmeren na prinos i troškove proizvodnje glavnih ratarskih kultura kao relevantnih pokazatelja efikasnosti biljne proizvodnje. Proizvodnja ratarskih kultura izvedena konvencionalnim sistemom obrade dala je zadovoljavajuće prinose, karakteristične za date agroklimatske uslove (količine i raspored padavina, zemljište teškog mehaničkog sastava). Meliorativnim sistemom obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava u odnosu na konvencionalni sistem postižu se značajno veći prinosi ratarskih kultura u sušnim godinama (8,6% suncokret, 9,9% kukuruz), a još više u godinama sa izraženim periodima prevlaživanja zemljišta (21% pšenica). Ova istraživanja je potrebno nastaviti zbog sagledavanja efekata primene sistema meliorativne obrade zemljišta i na druge gajene kulture, kao i radi sagledavanja efekata produženog dejstva primene ovog sistema obrade (u narednim proizvodnim godinama).
Reference
Antončić, I. (1990) Mehanizacija dubinskih agromelioracionih zahvata. u: Simpozijum Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Opatija, zbornik radova, str. 280-287
Ercegović, Đ., Raičević, D., Vukić, Đ., Oljača, M.V., Radojević, R., Pajić, M., Gligorević, K. (2008) Tehničko-tehnološki aspekti primene mašina i oruđa za uređenje zemljišta po površini i dubini. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 13-26
Ercegović, Đ., Pajić, M., Raičević, D., Oljača, M.V., Gligorević, K., Vukić, Đ., Radojević, R., Dumanović, Z., Dragićević, V. (2009) Uticaj konzervacijske obrade zemljišta na prinos suncokreta i merkantilnog kukuruza. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 2, str. 69-82
Kovačević, D., Oljača, S., Dolijanović, Ž., Oljača, M. (2008) Uticaj savremenih sistema obrade zemljišta na prinos važnijih ratarskih useva. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 73-80
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Oljača, M.V., Oljača, J. (2009) Uticaj meliorativne obrade na neke fizičke osobine zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 2, str. 35-42
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Jovanović, Ž., Kolčar, D. (2009) Uticaj meliorativne obrade zemljišta na razvoj korenovog sistema, zakorovljenost, morfološke i produktivne osobine suncokreta i kukuruza. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 2, str. 15-26
Molnar, I., Džilitov, S., Vučković, R. (1979) Uticaj meliorativne obrade na promene nekih fizičkih osobina beskarbonantne ritske crnice. Zemljište i biljka, vol. 28, br. 3, str. 177-190
Radojević, R., Raičević, D., Oljača, M.V., Gligorević, K., Pajić, M. (2006) Uticaj jesenje obrade na sabijanje teških zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 63-71
Raičević, D., Radojević, R., Oljača, M., Ružičić, L. (1995) Uticaj nekih faktora na potrošnju goriva pri izvođenju melioracionih radova. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 21, br. 4, 195-200
Raičević, D., Radojević, R., Ercegović, Đ., Oljača, M.V., Pajić, M. (2005) Razvoj poljoprivredne tehnike za primenu novih tehnologija u procesima eksploatacije teških zemljišta, efekti i posledice. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 1-8
Raičević, D., Ercegović, Đ., Marković, D.D., Oljača, M.V. (1997) Primena oruđa i mašina sa vibracionim radnim telima u obradi zemljišta, efekti i posledice. u: Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, 127-135
Raičević, D.M., Ercegović, Đ., Oljača, M.V., Pajić, M. (2003) Primena mašina i agregata u obradi zemljišta podrivanjem i rastresanjem - efekti i posledice. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 4, str. 89-94
Savić, M., Malinović, N., Nikolić, R., i dr. (1983) Podrivači i podrivanje zemljišta. Novi Sad: Institut za poljoprivrednu tehniku
Spoor, G., Godwin, R. (1978) An experimental investigation into the deep loosening of soil by rigid tines. Michigen, USA: Transactions of the ASAE
Vasić, G., i dr. (1991) Pedološka studija zemljišta Instituta za kukuruz O.D. Krnješevci. Beograd, Sveska II, str. 1-135
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka