Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 37, br. 3, str. 91-105
Formiranje baznog modela transporta poljoprivrednih proizvoda
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku
bPlattner d.o.o., Bačka Palanka

e-adresazoranm@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: transport; bazni model; parametri i komponente modela; transportni ciklus
Sažetak
U radu su objašnjeni principi organizacije transportnog procesa i transportnog ciklusa i dati su svi potrebni inputi za formiranje baznog modela transporta poljoprivrednih proizvoda. Predmet ovog rada je razvoj baznog modela transporta i proračun potrebnih resursa. Izrada plana je bitna i bitan je plan kao dokument po kome se postupa, ali plan je samo jedan dokument u datom preseku vremena. Upravo razvoj ovakvog modela treba da omogući lakše planiranje i izradu osnovnog plana i sve njegove naknadne korekcije. Praktičan cilj rada su osnovni parametri modela neophodni u procesu planiranja optimizacije transportnih sistema.
Reference
Cakić, A. (2000) Istraživanje i izbor pokazatelja stanja i korišćenja sredstava integralnog transporta. Beograd, magistarski rad
Djokić, L. (1979) Organizacija drumskog saobraćaja. Beograd: Građevinska knjiga
Jevtić, M. (1984) Logistika. Beograd: VIZ
Mileusnić, N. (1990) Unutrašnji transport i skladišta. Beograd: Naučna knjiga
Mladenović, V. (1980) Savremena metoda skladištenja, manipulisanja i transporta. Zagreb: CVTŠ KoV JNA
Novaković, D., Đević, M. (1999) Transport u poljoprivredi. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Pantelić, V. (1986) Snabdevanje tehničkim materijalnim sredstvima. Zagreb: VVTŠ KoV JNA
Vukićević, S. (1995) Skladišta. Beograd: Preving
Zečević, S. (1996) Savremeno tumačenje logistike i logističkih sistema. u: Koncepcija razvoja saobraćajnog sistema Jugoslavije do 2010. godine, Subotica
Zečević, S. (1995) Model optimizacije logističkih lanaca u uslovima funkcionisanja robno transportnih centara. Beograd: Saobraćajni fakultet, doktorska disertacija
Zeigler, B.P. (1976) Theory of modeling and simulation. New York, itd: Wiley
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2004)
Raseljavanje kao logistička operacija
Milošević Boban

Vojnotehnički glasnik (2010)
Razjašnjenje definisanja transportnog lanca
Cakić Aleksandar B.

Vojno delo (2003)
Naučna prognoza - mogućnosti i neke dileme vezane za primenu u ratnoj veštini
Mišković Vasilije

prikaži sve [21]