Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 45, br. 2, str. 37-44
Uvažavanje finansijske analize u upravljanju poljoprivrednim preduzećem
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresaradovic.stojanka77@gmail.com
Sažetak
Poljoprivredna kompanija je živi organizam koja teži da se razvija. Da bi se to ostvarilo potrebno je implementirati adekvatno planiranje, uspostaviti kontrole i analitičke postupke koji se koriste u svim aspektima poslovanja. U poljoprivrednim kompanijama decenijama unazad je dominirala računovodstvena analiza, koja je uključivala pre svega adekvatno nadgledanje procesa putem analize u finansijskim izveštajima a naročito analizu podataka koji su bitni za rad bilo kog preduzeća. Primena savremenih računovodstvenih analiza treba da pruži rukovodstvu preduzeća širok spektar mogućnosti u pogledu neprekidnog rasta i razvoja kompanije u skladu sa unapred postavljenim ciljevima. Međutim to nije dovoljno, Savremeno finansijsko upravljanje ne isključuje računovodstveni pristup, ali uvodi celokupno posmatranje finansijske situacije u preduzeću, fer vrednovanje imovine preduzeća, realno finansijsko izvještavanje, putem primene realnog finansijskog izveštaja kojeg dobija sam top menadžment od strane rukovodioca sektora i odeljenja u preduzeću.
Reference
Ege, M.S. (2015) Does internal audit function quality deter management misconduct?. Accounting Review, 90(2): 495-527
Flecher, K. (2003) Upravljanje marketingom i IT. Beograd: Klio, pp. 490
Greuning, H. (2006) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Zagreb: Mate
Ivaniš, M., Popović, S. (2013) Altmanov Z-score model analize. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 6, br. 2, str. 47-62
Ljutić, B. (2014) Finansijsko računovodstvo - alati za donošenje poslovnih odluka. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, 1-434
Majstorović, A., Popović, S., Volf, D. (2015) Teorija i politika bilansa. Novi Sad: Alfa-graf
Popović, S. (2014) Socio-economic factors limiting the development of agrarian (Socio-ekonomski faktori ograničenja razvoja agrara). Novi Sad: Feljton
Popović, S., Tošković, J., Grublješić, Ž. (2014) Environmental-economic model of developing composters in parks, protected areas and city limits in the Republic of Serbia. ProEnvironment, 7: 213-217
Popović, S., Novaković, S., Đuranović, D., Mijić, R., Grublješić, Ž., Aničić, J., Majstorović, A. (2017) Application of international accounting standard-16 in a public company with predominantly agricultural activities. Ekonomska istraživanja (Economic Research), 30(1): 1850-1864
Popović, S., Jovin, S., Đuranović, D., Popović, V., Filipović, V., Munitlak-Ivanović, O., Grublješić, Ž., Mijić, R. (2017) The importance of planting pot marigolds (Calendula officinalis L.) in degraded public spaces from the agroecological and economic perspective. Savremena poljoprivreda, 66(1-2): 27-31
Popović, S., Đuranović, D., Eremić-Đođić, J., Jovin, S., Popović, V., Filipović, V. (2017) Audit as factor of improvement of management in agricultural company. Poljoprivredna tehnika, vol. 42, br. 4, str. 9-14
Rønsted, N., Savolainen, V., Mølgaard, P., Jäger, A.K. (2008) Phylogenetic selection of Narcissus species for drug discovery. Biochemical Systematics and Ecology, 36(5-6): 417-422
Selarka, E. (2005) Ownership concentration and firm value. Emerging Markets Finance and Trade, 41(6): 83-108
Soltani, B. (2009) Revizija - međunarodni pristup. Zagreb: Mate
Williams, C. (2010) Principi menadžmenta. Beograd: Data Status
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh2002037R
objavljen u SCIndeksu: 20.06.2020.