Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Otprašivanje (aspiracija) prijemnih mesta za zrno na silosima
'ELVACO', Bijeljina, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: otprašivanje; zrnasti materijali; ekologija; pretovarni koš
Sažetak
U radu je prikazana mogućnost otprašivanja prijemnog koša za drumski pretovar zrnastih materijala uz objekte za sušenje i skladištenje u poljoprivredi. Otprašivanjem se ekološki razrešava problem povećane koncentracije prašine (preko MDK), a naročito u ljetujem periodu, kada zrno sa njive pristiže sa oko 14% vlažnosti. U radu je prikazano otprašivanje pri pretovaru zrna pšenice na prijemnom košu dužine 18m sa hidrauličnom istovarnom platformom.
Reference
Anciferov, M.S. (1968) Inženjersko tehnički priručnik. Beograd: Rad
Cvijanović, P. (1997) Mehanika fluida. Novi Sad: FTN
Cvijanović, P.S. (1998) Merenje fluidnih veličina. Novi Sad: Stylos
Dedijer, S. (1975) Osnovi transportnih uređaja. Beograd: Građevinska knjiga
Perić, N. (1988) Karakteristike materijala u prahu i zrnu, projektovanje uređaja za otprašivanje i izbor tkanine za filtriranje. Ljubljana: Tekstil, TOZD Tekstilna Medvode, vii, 387, 5 str
Raković, A.R. (1981) Zagađivanje i prečišćavanje vazduha. Beograd: Građevinska knjiga, str. 270-280
Stanišić, S. (1978) Tehnološke operacije i mehaničke operacije. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Šašić, M. (1985) Proračun transporta fluida i čvrstih materijala cevima. Beograd: Naučna knjiga
Voronjec, D. (1985) Tehnološke operacije. Beograd: Mašinski fakultet
Vuković, D., Bogner, M. (1996) Tehnika prečišćavanja. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije / SMEITS
Vuković, V. (1998) Uvod u hidropneumatsku tehniku. Novi Sad: FTN
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2009.