Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Kinetika sagorevanja bala pšenične slame
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
U radu su prikazani eksperimentalni rezultati ispitivanja kinetike sagorevanja bala pšenične slame. Za merodavne faktore na osnovu kojih je istraživanje obavljeno su usvojeni: količina vazduha u procesu sagorevanja, srazmera u njegovoj raspodeli i rastrešenost bala pšenične slame. Rezultati navedeni u radu pokazuju da izabrani faktori značajno utiču na brzinu sagorevanja pšenične slame. U narednom periodu treba istraživanja usmeriti u istom pravcu, pošto je to dobar put za širenje upotrebe biomase u energetici.
Reference
Babić, M., Babić, L. (1983) Prilog proučavanju diskontinualnih procesa sagorevanja periodičnog karaktera. Savremena poljoprivredna tehnika, 9, 1-2, str. 35-40
Drašković, D., Radovanović, M., Adžić, M. (1986) Sagorevanje. Beograd: Mašinski fakultet
Đurić, V.N., Bogner, M. (1980) Parni kotlovi - teorijske osnove i proračuni. Beograd: Mašinski fakultet
Gulič, M., Perunović, P., Stepanov, Lj., Pešenjanski, L., Gvozdenac, D., Sekulić, D. (1980) Istraživanje procesa sagorevanja poljoprivrednih otpadaka u vertikalnom sloju. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Gulić, M., Brkić, L., Perunović, P. (1988) Parni kotlovi. Beograd: Mašinski fakultet
Janić, T., Brkić, M., Erdeljan, Z. (1998) Sagorevanje balirane biomase. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2, 3, str. 117-121
Janić, T. (1999) Postupak ispitivanja procesa sagorevanja balirane pšenične slame na horizontalnoj rešetki. PTEP : časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi : journal on processing and energy in agriculture, vol. 3, br. 3/4, str. 101-105
Perunović, P., Pešenjanski, I., Timotić, U. (1985) Istraživanje procesa sagorevanja poljoprivrednih otpadaka u vertikalnom sloju. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka / FTN
Radovanović, M. (1994) Goriva. Beograd: Mašinski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2009.