Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Mogućnosti savremenog pakovanja hrane
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Sažetak
U savremenim uslovima svi prehrambeni proizvodi se pakuju. Kvalitet i održivost različitih prehrambenih proizvoda u mnogome zavisi od primenjenih ambalažnih materijala, ali i od savremenih uslova i postupaka pakovanja. Unapređenje procesa pakovanja u klasičnom smislu, podrazumeva modernizaciju opreme, poboljšanje kvalitativnih svojstava primenjenih ambalažnih materijala, ili primenu vakuma ili pakovanja u modifikovanoj atmosferi. Savremeno pakovanje podrazumeva i primenu aktivnog i inteligentnog pakovanja. Moderno pakovanje hrane nema više samo pasivnu ulogu u zaštiti i prodaji proizvoda, nego, aktivno pakovanje menja stanje u upakovanoj hrani, da bi se produžila njegova trajnost i održao kvalitet. Inteligentno pakovanje komunicira sa okolinom dajući pojedine informacije o kvalitetu upakovanog proizvoda. U radu je dat prikaz funkcija ambalaže po tradicionalnom konceptu kao i prikaz aktivnog i inteligentnog procesa pakovanja. Zbog značaja ekološkog aspekta ambalažnih materijala, dat je i prikaz mogućnosti primene biopolimera i jestivih ambalažnih materijala. Razmatrana je mogućnost primene ovih novih postupaka pakovanja za pakovanje različitih prehrambenih proizvoda.
Reference
Ahvenainen, R. (2003) Novel food packaging techniques. Finland: VTT Biotechnology, str. 534
Bureau, G., Multon, J.L. (1996) Food packaging technology. Weinheim, itd: VCH, Vol. 1
Gvozdenović, J., Lazić, V. (2006) Ambalaža i pakovanje. Novi Sad: Tehnološki fakultet, skripta
Hanlon, J.F. (1984) Handbook of package engineering. London: Academic Press
Kader, A. (1980) Prevention of ripening in fruits by use of controlled atmospheres. Food Technol, 34 (3):45
Lazić, V., Curaković, M., Gvozdenović, J., Vujković, I. (1993) Influence of semi permeability of packaging materials and packaging on the atmosphere in the packaging. u: 11th International Chemical Equipment Design and Automation, CHISA '93, Prag, Proceedings, str. 397-399
Lazić, V., Gvozdenović, J., Šarić, M., Pejin, D. (2005) Aktivno pakovanje u mlinsko-pekarskoj industriji. Hrana i ishrana, vol. 46, br. 3-4, str. 62-65
Lazić, V., Gvozdenović, J.J., Petrović, T.S. (2006) Novi trendovi pakovanja u industriji prerade mleka. Prehrambena industrija - mleko i mlečni proizvodi, vol. 17, br. 1-2, str. 78-81
Lazić, V., Petrović, L., Gvozdenović, J., Džinić, N., Tasić, T., Tomović, V., Ikonić, P. (2007) Packaging materials and conditions for packing of fresh meat. u: I International Congress, Food Technology, Quality and Safety, XI Symposium NODA, Novi Sad, str. 58-65
Lazić, V., Curaković, M. (1997) Influence of packaging on the rheological characteristics of Kashkaval. Acta alimentaria, 26(2): 153-161
Lazić, V.L. (1994) Uticaj ambalaže i uslova pakovanja na kvalitet kačkavalja. Novi Sad: Tehnološki fakultet, doktorska disertacija
Lazić, V.L., Curaković, M.V., Gvozdenović, J.J., Krunić, N.M. (2000) Razvoj novog ambalažnog materijala za pakovanje mleka. Prehrambena industrija - mleko i mlečni proizvodi, vol. 11, br. 3-4, str. 87-90
Lazić, V.L., Gvozdenović, J.J., Išpanović, J., Prćić, I.P., Takač, L., Korhec, G.M. (2003) Materijali i uslovi pakovanja funkcionalnog napitka od surutke. Prehrambena industrija - mleko i mlečni proizvodi, vol. 14, br. 1-2, str. 78-81
Lazić, V.L. (1989) The quality and shelf life of sterilized milk in different packaging sterilized by ion radiation. Novi Sad: Faculty of Technology, Mr. Thesis
Lillian, L. (2006) Bioplastics in food packaging, innovative technologies for biodegradable packaging San Jose State. University, February
Pajin, B., Lazić, V., Jovanović, O., Gvozdenović, J. (2006) Shelf life of a dragee product based on sunflower kernel depending on packaging materials used. International Journal of Food Science and Technology, 41, str. 1-5
Robertson, L.G. (1993) Food packaging: Principles and practice. Palmerston North, New Zealand: Massey University
Stepanić, M., Fistonić, M., Bašić, T. (1989) Koncepcija linija za koekstrudiranje, primjena i kombinacije slojeva višeslojnih crijevnih filmova. Polimeri, 10(6)160-166
Weber, J.C. (2006) Biobased packaging materials for the food industry: Status and perspectives. European Concerted Action
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka