Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Mogućnost proizvodnje sirovina za biodizel u poljoprivredi Vojvodine/Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Mogućnost proizvodnje sirovina za biodizel u poljoprivredi Vojvodine/Srbije

Ključne reči: biodizel; sirovina; poljoprivreda
Sažetak
Podaci o površinama na kojima se uzgajaju uljarice, prinosima zrna i ulja sa njih u Vojvodini, Srbiji i Evropskoj uniji, iskorišćeni su za razmatranja o potencijalnoj proizvodnji biodizela u Vojvodini/Srbiji. Na osnovu tih i drugih podataka sagledane su dileme i perspektive o mogućoj budućoj proizvodnji sirovina za biodizel u Vojvodini/Srbiji. Uvažavajući pravila plodoreda, kao i potrebnu površinu pod uljaricama za prehranu stanovništva, potrebe stočarstva i proizvodnju semena za reprodukciju, raspoloživa površina za proizvodnju sirovina za biodizel u Srbiji iznosi 350.000 ha. U Vojvodini se uljarice gaje na 320.000 ha, što čini 20% oranica Vojvodine. To znači da se u Vojvodini ne može očekivati značajnije povećanje površina pod uljaricama, odnosno, da se najveći deo (oko 90%) potencijalnih površina za gajenje sirovina za biodizel nalazi u Centralnoj Srbiji. U zavisnosti od načina iskorišćavanja sa potencijalne setvene površine pod uljaricama za proizvodnju biodizela od 350.000 ha mogu se obezbediti sirovine za proizvodnju od 212.800t do 250.600t biodizela, što je 13,49 do 15,88% ukupne domaće potrošnje dizel goriva. Ovo predstavlja samo teorijski potencijal proizvodnje biodizela u Srbiji dok realni zavisi on niza agrotehničkih, ekonomskih pa i političkih faktora. Mogući prinos biodizela po 1 ha uljarica u Srbiji znatno zaostaje za prinosom biodizela po 1 ha uljarica u EU, pa je osnovni zadatak povećati prinose zrna uljarica.
Reference
Crnobarac, J., Marinković, R. (2004) Sirovine za proizvodnju biodizela. u: Furman Timofej i dr. [ur.] Proizvodnja i koriscenje biodizela - Alternativnog i ekoloskog goriva za dizel motore, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 37-67
FAOSTAT (2003/2007) Statistics database, agriculture, agriculture production, crops. web adress: http//apps.fao.org
Kiš, F. (2006) Ocena ekonomske opravdanosti proizvodnje biodizel goriva od uljarica u Srbiji. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarska teza
Nikolić, R., Brkić, M., Furman, T., Savin, L., Gligorić, R., Tomić, M., Simikić, M., Klinar, I. (2006) Potrebe za tečnim gorivima u Srbiji. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 1, str. 11-20
Privredna komora Vojvodine Površine, prosečni prinosi zrna i proizvedene količine zrna suncokreta, soje i uljane repice u Srbiji. podaci dostupni na: http://www.pkv.co.yu
Republički zavod za statistiku Beograd, www.statserb.sr.gov.yu
Tešić, M., Kiš, F., Janković, V. (2008) Mogućnost proizvodnje i korišćenja biodizela u AP Vojvodini. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad
Tomić, M., Furman, T., Nikolić, R., Savin, L., Simikić, M. (2006) Potencijalna sirovinska baza za proizvodnju biodizela u Srbiji. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 1, str. 28-32
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2009.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2009)
Predlog strategije za uvođenje biodizela u širu upotrebu u Srbiji
Tešić Miloš, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2013)
Značaj i stanje semenarstva krmnih biljaka u poljoprivredi Republike Srbije
Đokić Dragoslav, i dr.

Industrija (2007)
Some economics effect of privatization
Savić Ljubodrag

prikaži sve [12]