Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Analiza utroška električne energije pri doradi semena lucerke različite čistoće
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20076, TR 20048

Ključne reči: dorada semena; električna energija; lucerka; oprema za čišćenje
Sažetak
U procesu dorade semena lucerke količina dorađenog semena direktno zavisi od sadržaja primesa, kao i od vrste i količine korova u semenu koje se dorađuje. Seme lucerke sa većim sadržajem korovskih vrsta u praksi često daje manju količinu dorađenog semena u odnosu na seme sa manjom početnom čistoćom, ali sa manjim procentom korova. Veći sadržaj štetnih korova u semenu za doradu otežava proces dorade, smanjuje količinu dobijenog semena, povećava vreme dorade i utrošak električne energije. U radu je data analiza utroška električne energije, vremena dorade i dobijene količine semena lucerke prilikom dorade dve partije semena različite čistoće pri čemu se dorada obavljala na istom sistemu mašina.
Reference
*** (2005) Glasnik Republike Srbije, br. 45
Copeland, L., Mcdonald, M. (2004) Seed conditioning and handling. Norwell, Massachusetts: Seed Science and Technology
International Seed Testing Association (1999) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, vol. 27
Karagić, Đ., Katić, S., Vasiljević, S., Milić, D. (2007) Semenarstvo lucerke u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 87-98
Smith, L.D. (1988) The seed industry. Medison, Wisconsin, U.S.A: A.S.A, Agronomy Monograph No.29, 1029-1036
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2009.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2008)
Uticaj čistoće naturalnog semena lucerke na randman dorade
Đokić Dragoslav, i dr.

Čas proc tehn energ polj (2002)
Uslovi čuvanja i kvalitet osnovnog semena kukuruza
Đukanović Lana, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2000)
Klijavost hibridnog semena kukuruza u odnosu na načine pakovanja i vreme čuvanja
Đukanović Lana, i dr.

prikaži sve [34]