Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Efekat različitih faza dorade na čistoću semena lucerke
aLaboratorija za ispitivanje semena 'Sirmium-Seme', Sremska Mitrovica
bAgroseme AD, Sremska Mitrovica
Ključne reči: lucerka; dorada; čistoća semena i primese
Sažetak
U ovom radu ispitivana je čistoća semena lucerke nakon svake faze dorade do postizanja parametara koji su propisani pravilima o kvalitetu poljoprivrednog bilja. Naturalni semenski materijal primljen je na doradu sa ekstremno velikim vrednostima primesa (delovi stabljika, mahune i korovi). Nakon svake faze dorade (selektor, trifolin) ispitivana je čistoća semena i sastav primesa. Utvrđen je i efekat korišćenja metalnog praha u kombinaciji sa vodom i uljem i metalnog praha sa vodom pri izdvajanju semena lucerke od Cuscuta spp. Ispitivanja su obavljena na devet partija semena lucerke, proizvedene na istoj lokaciji u istoj godini. Rezultati ispitivanja pokazuju koliko je koja faza dorade doprinela povećanju čistoće u partiji semena kao i pri kojoj kombinaciji metalnog praha, vode i ulja je smanjena ili je potpuno izbačena Cuscuta spp.
Reference
*** (1987) Pravilnik o ispitivanju semena poljoprivrednog bilja. Službeni list SFRJ, 47
Dević, A., Đukanović, L., Biserčić, D. (2007) Uticaj različitih uslova čuvanja na klijavost semena suncokreta. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 11, br. 4, str. 185-186
Đukanović, L., Biserčić, D., Dević, A., Sabovljević, R. (2008) Efikasnost dorade naturalnog semena jarog i ozimog ječma. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 4, str. 239-244
Lukić, D., i dr. (2000) Lucerka. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, M., Malešević, M. (2004) Semenarstvo. Novi sad: Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milošević, M., Ćirović, M. (1994) Seme. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Mirić, M., Lekić, S., Petrović, R., Dražić, S., Stančić, I. (2004) Tehnologija proizvodnje semena. Beograd: Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2009.

Povezani članci

Selekcija i semenarstvo (2007)
Masa 1.000 semena u teoriji i praksi
Mirić Mladen, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Svojstva novopriznatih sorti i hibrida krmnih biljaka u Institutu u Novom Sadu
Mihailović Vojislav, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Proizvodnja semena lucerke u Vojvodini
Karagić Đura, i dr.

prikaži sve [68]