Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, br. 21, str. 211-222
Prilog istraživanju istorije Zemunskog groblja i mogućnosti unapređenja njegovog savremenog uređenja
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresadanicapet99@gmail.com
Ključne reči: Zemunsko groblje na Gardošu; kulturno-istorijski značaj; obnova; predlog savremene zaštite i prezentacije
Sažetak
U toku nastave na predmetu Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasleđa u školskoj 2019/2020. godini, u fokusu je bilo definisanje očuvanja kulturnih, istorijskih, arhitektonskih i urbanističkih vrednosti prostorne kulturno-istorijske celine od velikog značaja - Staro jezgro Zemuna. Cilj rada je bio da se prikupljanjem i proučavanjem literature i drugih izvora, kao i terenskim istraživanjem odabranog sektora, definišu kulturno-istorijske vrednosti, problemi i potencijali obnove i očuvanja autentičnosti i identiteta područja. U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja istorijskog razvoja, vrednosti i unapređenje postojećeg stanja i zaštite Zemunskog groblja na Gardošu. Studija je podstakla osmišljavanje predloga obnove i uređenja prostora, povećanja njegovog kapaciteta i prezentacije njegovog značaja unutar zajednice.
Reference
Dabižić, A. (2016) Crkva Sv. Dimitrija - Hariševa kapela. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 5
Dabižić, M. (2015) Zemunsko groblje. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 10-149
Dabižić, M. (2007) Zemunsko groblje na brdu Gardoš II. Nasleđe, br. 8, str. 179-196
Dabižić, M.A. (1976) Zemunsko groblje na bregu Gardoš. Godišnjak grada Beograda, knj. XXIII, 59-81
Fogel, N. (2006) Revitalizacija jevrejske opštine u Zemunu 2000-2006. Beograd, 5
Grozdanić, M. (2010) Prikaz metodologije planiranja u zaštićenim kulturno-istorijskim područjima na primeru starog jezgra Zemuna. Nasleđe, br. 11, str. 149-181
Ilić, T.Ž., Mihailović, B., Kolaković, V. (1955) Građa iz zemunskih arhiva za istoriju Prvog srpskog ustanka - 1804-1808. Beograd: Istorijski arhiv Beograda, knj. I, (dalje u literaturi IAB): 24
Kljajić, S. (1993) Kobni 9. dan. Zemunske novine, 98-99 (Zemun), 18. mart: 9
Kurtović-Folić, N., Roter-Blagojević, M., Nikezić, A., Jadrešin-Milić, R., Nikolić, M., Ćorović, D. (2007) Projekat revitalizacije Tašmajdana. Nasleđe, br. 8, str. 241-251
Marković, P. (1896) Zemun od najstarnjih vremena pa do danas. Zemun, 64
Markuš, Z. (1992) Kuća u Apostolskoj ulici 253 - prilog upoznavanju porodice Teodora Hercla. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, Beograd, 6, 245-246
Mihailović, M. (2006) Jevreji u Beogradu. Danica, 13: 223-235
Milovanović, H. (2008) Dendroflora Jevrejskog groblja. Beograd: Šumarski fakultet, 6
Nikolić, M., Pašić, D.D., Milenković, A.M. (2018) Ispitivanje mogućnosti zaštite i revitalizacije livnice 'Pantelić' u Zemunu. Nasleđe, br. 19, str. 149-161
Roter-Blagojević, M., Nikolić, M. (2010) Od klasicizma do secesije - stilske transformacije arhitekture u Beogradu tokom 19. i početkom 20. veka. Nasleđe, br. 11, str. 209-216
Rudinski, A. (1980) Subotička groblja i nadgrobni spomenici. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, specijalistički rad, 79-83
Soppron, I. (1890) Monographie von Semlin und Umgebung: Zumeist nach handschriftlichen Quellen. Zemun
Škalamera, Ž. (1966) Staro jezgro Zemuna I - istorijski razvoj. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, [knj.] 1
Vasiljević, B. (2018) Počivalište tri konfesije na brdu Gardoš. Politika, [internet], 29. oktobar, dostupno na http://www.politika.rs/sr/clanak/414487/Beograd/Pocivaliste-trikonfesije-na-brdu-Gardos [29. 10. 2018]
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/nasledje2021211P
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka