Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Osnovni problemi didaktičko-metodičkog obrazovanja i usavršavanja nastavnika
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Projekat:
Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Sažetak
Osnovni problemi didaktičko-metodičkog obrazovanja i usavršavanja nastavnika leže u biti predmeta istraživanja didaktike i metodike. Pošto se didaktika i metodika bave vaspitanjem, obrazovanjem, učenjem i razvojem učenika u okvirima nastave, ne može se zaobići ni nastavni proces izražen kroz njegov tok, kretanje, dinamiku i uzročno-posledične veze. Ako se razvoj učenika posmatra kao posledica, odnosno, stepen ostvarenih ciljeva i zadataka, onda su uzroci sve ono što prethodi njihovoj realizaciji, a to su aktivnosti učenika i nastavnika. Imajući u vidu da nastavnik obavlja različite uloge u nastavi, da je glavni činilac u stvaranju uslova za učenje i razvoj učenika, onda se on smatra odgovornim faktorom za njihov uspeh i neuspeh. Zbog toga je neophodno posvetiti punu pažnju njegovoj didaktičko-metodičkoj kompetenciji. U vezi s tim pažnju smo usmerili na četiri ključna aspekta nastave i povezali ih sa profesionalnim razvojem nastavnika, to su materijalna, saznajna, psihološka i sociološka osnova nastave.
Reference
Antonijević, R. (2010) Karakteristike motivacije u procesu vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 1, str. 54-71
Antonijević, R. (2009) Saznavanje putem otkrivanja u funkciji intelektualnog vaspitanja. Pedagogija, -64(3): 372-384
Hrnjica, S. (1979) Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga
Laketa, N. (2005) Emocije i njihov značaj u nastavi. u: Savremene koncepcije, shvatanja i inovativni postupci u vaspitno-obrazovnom i nastavnom radu i mogućnosti primene u savremenoj školi, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, str. 459-475
Laketa, N., Vasilijević, D. (2006) Osnove didaktike. Užice: Učiteljski fakultet
Laketa, N., Vasilijević, D. (2011) Saznajne osnove nastavnog procesa. u: Nastava i učenje - stanje i problemi, Užice: Učiteljski fakultet, 137-148
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
McClell, D.C. (1955) Studies in motivation. New York: Appleton Century Crofts
Oatley, K., Jenkins, J.M. (2007) Razumevanje i emocija. Zagreb: Naklada Slap
Ognjenović, P., Škorc, B. (2005) Naše namere i osećanja - uvod u psihologiju motivacije i emocija. Beograd: Gutenbergova galaksija
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1980) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Rot, N. (1990) Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojaković, P. (2000) Kognitivni stilovi i stilovi učenja. Banja Luka: Filozofski fakultet
Šapiro, L.E. (1998) Emocionalna inteligencija - kako vaspitanjem dobiti dete sa visokim EQ. Beograd: Narodna knjiga, Biblioteka Alfa
Vasilijević, D. (2006) Nasilna i nenasilna komunikacija u nastavi. u: Razvijanje komunikacionih kompetencija, Jagodina: Pedagoški fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.

Povezani članci

Psihologija (2008)
Povezanost interesovanja i verbalna fluentnost kod učenika osnovne škole
Maksić Slavica, i dr.

Godiš Fak spor fizič vaspit (2009-2010)
Praćenje efekata SPRET-a na angažovanost učenika u rekreaciji
Stefanović Nemanja Tibor

Sociologija (2009)
Obrasci ponašanja mladih tokom slobodnog vremena
Stepanović Ivana, i dr.

prikaži sve [95]