Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Metrijske karakteristike motoričkih testova za procenu ravnoteže
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina
Sažetak
Ovo istraživanje, kao i istraživanje Sturze-Milić (2009), realizovano na ukupnom uzorku od 799 učenika i učenica četvrtih razreda osnovne škole, ukazuje da dva testa za procenu ravnoteže ne poseduju dovoljnu osetljivost i relativno slabo diskriminišu globalni uzorak. Na osnovu velikog koeficijenta varijacije koji se kod ovih motoričkih varijabli kreće u rasponu od 65-130%, i vrednosti skjunisa sa karakteristikom izrazito pozitivne zakrivljenosti, može se za ove motoričke zadatke reći da su teški za desetogodišnjake, zbog čega preovladavaju slabi rezultati. Visoke vrednosti kurtozisa ukazuju na moguću grešku u merenju, koja je verovatno nastala kao posledica loših metrijskih karakteristika testova neprilagođenog ovom uzrastu. Kolmogorov-Smirnovljev test za distribucija frekvencija ukazuje da rezultati uzorka značajno odstupaju u odnosu na dozvoljene okvire normalne raspodele, pa se rezultati ovih testova, procesuiranih parametrijskim statističkim metodama, najčešće moraju odbaciti ili interpretirati sa dosta rezervi u zaključivanju. Slični rezultati mogu se uočiti i u nekim drugim istraživanjima, npr. Markovića (2009) na uzorku učenika I i II razreda srednje škole i Popovićeve i sar. (2004) sprovedeno na uzorku od 118 studenata. Ovaj rad upućuje na potrebu da dva testa za procenu ravnoteže budu ponovo metrijski obrađeni, modifikovani ili zamenjeni drugim kako bi se interpretacija rezultata, a samim tim i zaključci u kineziološkim istraživanjima učinili validnim.
Reference
Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Bala, G., Krneta, Ž. (2006) O nekim metrijskim karakteristikama motoričkih testova za decu. u: Bala G. [ur.] Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 13-20
Bonacin, D., Blažević, S. (2006) The avant-garde model of motor abilities. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Chytračkova, J., Kovar, R. (1995) Mogućnosti individualnog vrednovanja motoričke izdržljivosti u odnosu na izabrane antropometrijske varijable. Fizička kultura, vol. 49, br. 2, str. 108-113
Grandić, R. (1997) Teorija fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Jovanović, A. (1998) Dinamika razvoja morfoloških i antropoloških dimenzija učenika osnovnih škola iz Beograda. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, doktorska disertacija
Kovač, J., Đorđić, V. (1998) Relacije motoričkih i morfoloških karakteristika učenika petih razreda osnovnih škola / Relations of kinesic and morphologic characteristics of five grade pupils of primary schools. u: Zbornik radova Međunarodni simpozijum ' Inovacije nastavnih planova i programa fizičkog vaspitanja dece i omladine', Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, abstrakt p. 147
Krsmanović, B. (1982) Korelaciona povezanost antropometrijskih i motoričkih varijabli učenika nižih razreda osnovne škole - zbornik radova. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Kukolj, M. (2003) Razvoj motoričkih sposobnosti dece i omladine. u: Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kukolj, M., i dr. (2006) Razvoj motoričkih osobina učenika od I do IV razreda, longitudinalna studija na uzorku učenika osnovnih škola. u: Efekti diferencirane nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, str. 449-464
Kurelić, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja fakulteta za fizičko vaspitanje
Leskošek, J. (1980) Teorija fizičke kulture. Beograd: Partizan
Madić, D. (2006) Relacije konativnih karakteristika i uspešnost u motoričkim testovima u kojima preovladava sposobnost suprotstavljanja zamoru kod dece predškolskog uzrasta. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, Novi Sad
Marković, Ž. (2009) Planiranje nastave fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na fizičku obrazovanost učenika. Jagodina: Pedagoški fakultet
Martinović, D. (2003) Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Interprint
Matić, M. (1976) Prilog proučavanju zavisnosti rezultata u testovima snage od nekih činilaca motivacije u određenom postupku njihove primene sa učenicima. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Matić, R. (2006) Uticaj antropometrijskih karakteristika na izvođenje motoričkih testova kod dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 149-154
Opavsky, P. (2006) Validnost testova skočnosti. u: Kongres (II), Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije (III), zbornik radova, Podgorica
Perić, D.B. (1994) Operacionalizacija istraživanja u fizičkoj kulturi. Beograd, izdanje autora
Popović, R., Heroden, K., Dolga, M. (2004) Uporedna analiza baterije testova za procenu statusa bazičnih motoričkih sposobnosti studenata Fakulteta fizičke kulture. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, br. 12, str. 226-240
Rodić, N.R. (2004) Uticaj morfoloških karakteristika na motoričke sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 53, br. 1, str. 82-92
Sturza-Milić, N. (2009) Identifikacija motorički darovitih učenika mlađeg školskog uzrasta. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov
Suhomel, A. (2005) Sometic parameters of children with low and high levels of motor perfomance. Kinesiology, 37, 2, str. 195-203
Šekeljić, G. (2008) Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Šekeljić, G. (2010) Efekti nastavnih sadržaja sa elementima košarke na motorički prostor učenika mlađeg školskog uzrasta. Užice: Učiteljski fakultet
Šimunek, J. (2006) Model of development of coordination abilities in the long-term sports preparation in volleyball. Editura Universitatii din Oradea
Turek, M. (2006) Somatski razvoj i kretna sposobnost dece mlađeg-školskog uzrasta. u: Efekti diferencirane nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, 465-489
Višnjić, D., Marković, Ž. (2006) Uticaj kompetetivnog faktora na rezultate testiranja brzine učenika srednje škole. u: Analitika i dijagnostika fizičke aktivnosti, međunarodna naučna konferencija, Beograd: Fakultet sporta i fizičke aktivnosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.