Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Narodne legende kao varijacije starozavetnog mita o gradnji Vavilonske kule i podele jezika
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Projekat:
Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Ključne reči: narodne legende; simbol Vavilonske kule; podela prajezika; varijacije i paralele starozavetnog mita; monogeneza jezika
Sažetak
U radu su predstavljene četiri narodne legende koje su varijacije ili paralele starozavetnog mita o gradnji Vavilonske kule i pometnji jezik§ Božijom voljom da se spreči sporazumevanje među ljudima koji su posegli da se približe nebu. Legende su objavljene u periodici (Javor, Bosanska vila) i antologiji Srpske narodne pripovetke V. Čajkanovića, krajem 19. i početkom 20. veka, a mogu se svrstati u dva religijska kôda: (a) hrišćanski - pravoslavni i (b) muhamedanski - domaći. 'Prepričani' starozavetni mit prilagođen je određenim društvenim uslovima, a u legendama je dobio konkretne negativne junake koji prkose Božijoj volji. Pored popularnih predstava o nastajanju svih jezika iz zajedničkog prajezika, javljaju se i drugi biblijski motivi (tamni vilajet, otvaranje mora pred vođom naroda).
Reference
*** (2008) Velike zagonetke čovečanstva. Beograd: Mono i Manjana
Belić, A. (1950) O lingvistici prof. A. Belića. Južnoslovenski filolog, Knj. XVIII, sv. 1-4, str. 1-37
Biderman, H. (2004) Rečnik simbola. Beograd: Plato
Bugarski, R. (1993) Jezici. Novi Sad: Matica srpska
Bugarski, R.D. (1991) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
de Sosir, F. (1969) Opšta lingvistika. Beograd: Nolit
Elijade, M. (1991) Istorija verovanja i religijskih ideja. Beograd: Prosveta, knj. I-III
Grujić, Rad. M. (1934) Legende iz vremena cara Samuila o poreklu naroda. Glasnik Skopskog naučnog društva, Skoplje, (13): 198-200
Ivić, M. (1975) Pravci u lingvistici. Ljubljana: Državna založba Slovenije
Kristal, D. (1995) Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit
Papadopulus, S. (1998) Teologija i jezik, Mala biblioteke Svečanik. Hrišćanski život, (8)
Ševalje, Ž., Gerbran, A. (1983) Rječnik simbola - mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Trifunović, Đ.V. (1982) Stara srpska književnost - osnove - (IV) Vavilonska kula i shvatanje jezika u staroj srpskoj književnosti. Književna istorija, Beograd, god. XVIII, br. 67-68
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.