Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Obrada narodnog muzičkog stvaralaštva u mlađim razredima osnovne škole po modelu integrativne nastave
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet umetnost, Zvečan
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
U radu se razmatra mogućnost obrade narodnog muzičkog stvaralaštva u mlađim razredima osnovne škole, po modelu integrativne nastave. Cilj je da se ukaže na prednosti i značaj interdisciplinarnog proučavanja tradicionalnog narodnog muzičkog nasleđa u osnovnoj školi. Višestruko rasvetljavanje narodnog muzičkog stvaralaštva, sa stanovišta različitih nastavnih predmeta, doprineće njegovoj boljoj recepciji, upoznavanju i razumevanju kulture sopstvenog naroda. To podrazumeva upoznavanje celokupnog narodnog života: okolnosti u kojima se muziciralo u narodu, narodnih običaja, mitologije, religije, istorijsko-društvenih odnosa, geografskih odlika određenog područja. Sveobuhvatno i celovito sagledavanje narodne muzičke tradicije omogućava integrativna nastava, kroz koju se znanja stiču jedinstveno, u prožimajućem procesu, na nivou među-predmetne povezanosti. U radu se ukazuje na zapostavljenost narodnog muzičkog stvaralaštva Kosova i Metohije u Nastavnom planu i programu i udžbenicima muzičke kulture, što onemogućava doživljavanje srpskog muzičkog folklora u celini. U drugom delu rada dat je praktičan primer organizacije dvočasa, po modelu integrativne nastave, u cilju svestranog upoznavanja učenika sa narodnim muzičkim stvaralaštvom Sirinićke župe (oblast na Kosovu i Metohiji).
Reference
*** (2006) Pravilnik o dopuni pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 3, Beograd
*** (2008) Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 5
Cvijić, J. (1966) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje - osnovi antropogeografije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Djurković, M., Vujadinović, D. (2011) Narodna kultura u kulturnoj politici Srbije. Beograd: BalkanKult
Drobnjak, N. (2007) Integrativna nastava. Obrazovna tehnologija, br. 1-2
Đorđević, V. (2007) Inovativni modeli nastave, obrazovna tehnologija. Beograd: Centar za menadžment u obrazovanju, 4
Đurić, Z. (2007) Integrativni pristup nastavi. Obrazovna tehnologija, (3)
Ivanović, N. (2006) Priručnik za učitelje uz udžbenik Muzičke kulture za 3. razred. Beograd: Eduka
Ivanović, N. (2007) Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu. Beograd: Zavod za udžbenike
Janković, Lj., Janković, D.S. (1937) Narodne igre. Beograd, knj. II
Janković, Lj., Janković, D.S. (1951) Narodne igre. Beograd: Prosveta, knj. VI
Pavlović, B. (2010) Zastupljenost kosovsko-metohijskih narodnih pesama u osnovnoj školi. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Leposavić, Učiteljski fakultet u Prizrenu
Pavlović, B. (2012) Narodno muzičko stvaralaštvo Kosova i Metohije u osnovnoškolskoj nastavi muzičke kulture. Leposavić: Učiteljski fakultet u Prizrenu
Rašanke (2010) Pipirevku majka kara. Snimak pesme dostupan je na e adresi http://www.youtube.com/watch?v=dMwZvpfDRA, Sajt je posećen 13.oktobra 2012.godine
Spremić, A. (2007) Integrativna nastava. Obrazovna tehnologija, br. 1-2
Suzić, N. (2010) Globalno nasuprot nacionalnom vaspitanju - lažna dilema. u: Mogućnost nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije, Tematski zbornik, Vranje: Učiteljski fakultet
Šefer, J.P. (1988) Grupno istraživanje kulturnog blaga. Nastava i vaspitanje, br. 1-2, str. 34-50
Šefer, J.P. (1991) Interdisciplinarni tematski pristup nastavi. u: Učitelj u praksi, Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Srbije, 246-263
Šefer, J.P. (2003) Pristupi tematskoj nastavi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 79-93
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Ševkušić, S., Šefer, J. (2006) Akciono istraživanje novog pristupa nastavi poznavanja društva u četvrtom razredu osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 3, str. 269-282
Šuvaković, U. (2010) Nacionalno vaspitanje - put usvajanja i globalnih i nacionalnih vrednosti. u: Denić Sunčica [ur.] Mogućnosti nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije, Vranje: Učiteljski fakultet, str. 130-144
Terzić, I. (2008) Narodna nošnja Srba. Beograd: Kom art
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2007) Inovacije u nastavi. Beograd: Školska knjiga
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Integrativna nastava
Vilotijević, N. (2006) Integrativna nastava prirode i društva. Beograd: Školska knjiga
Zlatković, I. (2011) Narodna kultura u kulturnim politikama evropskih država. u: Narodna kultura u kulturnoj politici Srbije, Beograd: Balkankult
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2013)
Vaspitne vrednosti tradicionalnih narodnih pesama i igara u nastavi muzičke kulture
Pavlović Biljana M.

Sinteze (2017)
Savremeni izazovi integrativne nastave
Jovanovic Marija M., i dr.

Nastava i vaspitanje (2012)
Integrisanje nastave u cilju povećanja fizičke aktivnosti dece
Cvejić Dragan, i dr.

prikaži sve [85]