Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 19, br. 18, str. 113-128
Bukvarsko pismo u udžbenicima za mlađe razrede osnovne škole
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
Ključne reči: ćiriličko pismo; latiničko pismo; grafema; bukvar; udžbenik za učenje drugog pisma - latinice
Sažetak
Bukvarsko pismo je problem koji zaokuplja naročitu pažnju naučne i stručne javnosti u poslednjih nekoliko decenija. Autori u radu analiziraju sadržaj bukvara i udžbenika za učenje drugog pisma - latinice, koji su odobreni za upotrebu u nastavi u periodu od 2016. do 2019. godine, u cilju ispitivanja: (1) izgleda grafema bukvarskog pisma, koji podrazumeva: (a) oblik elemenata grafeme i (b) oblik i položaj elemenata grafeme u linijskom sistemu; (2) načina povezivanja pojedinih grafema u različitim položajima u reči; (3) usaglašenosti izgleda grafema ćiriličkog pisma u bukvarima i udžbenicima za učenje latinice istog izdavača; (4) uporedni pregled ćiriličkog i latiničkog grafijskog sistema. Rezultati istraživanja pokazuju kako različit izgled grafema u pojedinim udžbenicima, tako i neusaglašenost oblika elemenata grafema ćiriličkog i latiničkog pisma u pojedinim bukvarima i udžbenicima za učenje latinice sa Pravopisom srpskoga jezika. Načinu povezivanja pojedinih grafema oba pisma u različitim položajima u reči u udžbenicima se uglavnom posvećuje pažnja, ali su pristupi ovom metodičkom pitanju različiti. U pojedinim bukvarima i udžbenicima za učenje latinice istog izdavača javljaju se različiti oblici istih grafema ćiriličkog pisma, što kod učenika može izazvati dilemu o verodostojnosti udžbeničkog sadržaja. Sistematičnost pojedinih bukvara i udžbenika za učenje latinice narušena je nedostatkom uporednog pregleda štampanog i pisanog, kao i ćiriličkog i latiničkog pisma. Analiza udžbenika za mlađe razrede osnovne škole otvara pitanje standardizacije različitih elemenata bukvarskog pisma, koja bi doprinela i usaglašavanju sadržaja u udžbeniku sa nastavnom praksom.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka