Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 4, br. 15, str. 33-41
Emitovanje običnih akcija
nema
Sažetak
Najznačajniji izvor kapitala u akcionarskom preduzeću je akcijski kapital. Ovaj kapital je trajnog karaktera i pribavlja se iz eksternih izvora. Ukoliko se navedeni kapital pribavlja putem javne ponude, privatnog plasmana, emisijom prava ili putem plana reinvestiranja dividende u nove akcije, povećaće se ukupan i sopstveni kapital preduzeća kao i učešće sopstvenog u ukupnom kapitalu. Kada se emituju dividendne akcije ukupan i sopstveni kapital ostaju nepromenjeni, ali se menja struktura sopstvenog kapitala tako što se smanjuje akumulirani dobitak a povećava akcijski kapital. Deljenje akcija samo povećava broj ukupno emitovanih akcija, dok ukupan kapital, sopstveni kapital i struktura sopstvenog kapitala ostaju nepromenjeni. Ako se sprovede plan reinvestiranja dividende u 'stare' akcije takođe ne dolazi do promena u visini ukupnog i sopstvenog kapitala kao i u strukruri sopstvenog kapitala.
Reference
*** (1996) Zakon o preduzećima. Službeni list SRJ, br. 29
*** (1995) Zakon o hartijama od vrednosti. Službeni list SRJ, br. 26
Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (1994) Financial management. Forth Worth: Dryden Press
Gitman, L.J. (1991) Principles of managerial finance. New York: Harper Collins
Kaen, F.R. (1995) Corporate finance: Concepts and policies. Cambridge, MA: Blackwell
Peterson, R.R. (1994) Financial management and analysis. New York, itd: McGraw-Hill
Schall, L.D., Haley, C.W. (1991) Introduction to financial management. New York: Mcgraw-Hill
Shapiro, A.C. (1990) Modern corporate finance. London-New York, itd: Macmillan Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2009.

Povezani članci

Revizor (2001)
Metode finansiranja obrtnih sredstava
Ivanišević Milorad

Revizor (2000)
Emitovanje i promet opcija na obične akcije
Ivanišević Milorad

Revizor (2004)
Pravila finansiranja, finansijska funkcija i tržište
Majstorović Aleksandar

prikaži sve [18]