Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 5, br. 17, str. 63-77
Uspostavljanje i organizovanje interne revizije
Ovlašćeni revizor, SCG
Sažetak
Autor u ovom napisu ukazuje na ulogu, značaj i modalitete organizacije interne revizije. Po njemu, interna revizija je isključivo u funkciji najvišeg rukovodstva, odnosno poslovodnog organa, koja mu pomaže da efikasnije vodi poslovni sistem. To znači da interna revizija nije u funkciji akcionara, koji se oslanjaju na mišljenje nezavisne eksterne revizije, jer im ona daje mišljenje da li su prezentirani računovodstveni izveštaji sačinjeni istinito i objektivno. Interna revizija sarađuje sa nadzornim odborom ukoliko u poslovnom sistemu nije formiran odbor za reviziju, koji u ime vlasnika kapitala (akcionara), koordinira i prati obavljanje nadzornih aktivnosti interne i eksterne revizije. U kontekstu toga, autor je znatan deo napise posvetio poslovnim sistemima i organima i kojima može i treba da se organizuje interna revizija. To su, pre svega velika privredni društva (kompanije, korporacije, holdinzi i sl) velika društvena preduzeća (dok postoje jer je privatizacija na pragu), bankarske grupe samostalne velike banke, velike organizacije za osiguranje, javna preduzeća, Narodna banka Jugoslavije, pa i sve tri sadašnje vlade.
Reference
*** (1998) Međunarodni standardi revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije / SRRS
Brink, V.Z., Cachin, J.A. (1978) u: Internal Auditing, New York
Duck, K. (1985) Die Prufung von ADV-Programmen. Koln: Verlag Josef Eul
Erich, S. (1989) Revision der elektronischen Datenverarbeitung in Kreditinstituten. Berlin: Verlag, Berlin
Erich, S. (1989) Revision der elektronischen Datenverarbeitung. Berlin: Verlag, Berlin
Grupa autora (1990) Die Interne Revision in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin
Harrmann, A. (1978) Interne Revision / Opwerational Auditing. NMB Verlag
Heeschen, Paul., Sawyer, L. (1985) u: Internal Auditing Handbook
Nieder, E. (1976) Betribsinterne Revision. Wurzburg: Vogel
The Chartered Association of Certified Accountants A.C.C.A. (1992) London, Workbook 3., prevod SRR Srbije
Zund, A. (1973) Kontrolle und Revision in Unternehmung. Bern: Verlag Paul Haupt
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka