Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 7, br. 25, str. 71-82
Pravila finansiranja, finansijska funkcija i tržište
Sažetak
U ovom napisu razmatraćemo osnovna pravila finansiranja i finansijske strukture, mesto i ulogu finansijske funkcije preduzeća koja je neminovno orijentisana ka finansijskom tržištu, čiji mehanizmi i pravila rada u dobroj meri treba da stvore uslove za realizaciju zadataka finansijske funkcije. U tom smislu pozabavićemo se najpre osnovnim pravilima finansiranja, u čijim okvirima preduzeće mora nastojati da posluje, kako bi finansijska funkcija preduzeća mogla da realizuje svoje zadatke i to prvenstveno na tržištu novca i kapitala. Pošto je uobičajeno da javno mnjenje u zemljama sa razvijenim tržišnim ekonomijama veoma često diskutuje o finansijskom tržištu i o tome koliko finansijska funkcija pojedinačnog preduzeća postiže da uspešno realizuje svoje najvažnije zadatke na njemu, neophodno je da u ovom napisu razmotrimo koji su to najvažniji zadaci finansijske funkcije i na kom mestu se oni najčešće realizuju, ali i valorizuju.
Reference
Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (1994) Financial management: Theory and practice. Chicago, itd: Dryden Press
Damodarn, A. (2001) Corporate finance. New York: New York University
Erić, D.D. (1997) Finansijsko tržište i finansijski instrumenti. Beograd: Ekonomski fakultet
Kaen, F.R. (1995) Corporate finance: Concepts and policies. Cambridge, MA: Blackwell
O'Regan, P. (2001) Financial information analysis. University of Limerick
Peterson, R.R. (1994) Financial management and analysis. New York, itd: McGraw-Hill
Ranković, J.M. (1999) Upravljanje poslovnim finansijama. Beograd: Ekonomski fakultet
Ristić, Ž. (1990) Tržište kapitala - teorija i praksa. Beograd: Privredni pregled
Ristić, Ž., Jelić, R. (1991) Finansijski instrumenti i hedžing transakcije na terminskom tržištu novca i kapitala. Beograd: Udruženje banaka Jugoslavije / UBJ
Rodić, J.L. (1991) Poslovne finansije i procena vrednosti preduzeća. Beograd: Ekonomika
Rutterford, J. (1998) Financial strategy: Adding stakeholder value. Open University
Vunjak, N.M. (2001) Finansijski menadžment. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2001)
Novi trendovi u berzanskom trgovanju putem interneta
Anđelić Goran B.

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Portfolio strategija poslovnih banaka - kreditni i investicioni portfolio
Vunjak Nenad M.

Strategijski menadžment (2002)
Modeli sanacije i privatizacije poslovnih banaka
Vunjak Nenad M., i dr.

prikaži sve [91]