Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 10, br. 38, str. 21-35
Finansijski pokazatelji performansi preduzeća
Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
Sažetak
Respektujući stav da se može upravljati samo onim što se može meriti, postoji izražena težnja poslednjih decenija da se sistem merenja usavrši, u cilju poboljšanja sistema kontrole kao sastavnog dela procesa upravljanja preduzećem. To je ujedno i osnovni razlog što je problem merenja performansi preduzeća u poslednjoj deceniji izuzetno aktuelizovan i što je postao predmet brojnih studija, članaka i istraživanja. Analogno tome, u radu su data glavna obeležja tzv. tadicionalnog koncepta osnovnih finansijskih pokazatelja za merenje performansi.
Reference
Barać, S., Ivaniš, M., Jeremić, Lj. (2004) Upravljanje finansijama. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Brealey, R.A., Myers, S.S., Marcus, A.J. (2004) Fundamentals of corporate finance. New York, itd: McGraw-Hill
Crnković, R., ur. (1973) Politika likvidnosti poduzeća. Zagreb: Informator
Cvetković, N. (2004) Analiza poslovanja preduzeća. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Hrustić, H. (2004) Finansijski menadžment. Novi Sad: Viša poslovna škola
Ivaniš, M. (2006) Osnovi finansija. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Kanjevac, M. (1992) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomika
Kisić, S., Perović-Jovanović, M. (1999) Ekonomika preduzeća. Beograd: Savremena administracija
Krasulja, D.S., Ivanišević, M. (2000) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Pejić, L., Radovanović, R.M., Stanišić, M.D. (1991) Ocena boniteta preduzeća. Beograd: Privredni pregled
Pešalj, B. (2006) Merenje performansi preduzeća - tradicionalni i savremeni koncepti. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Pušara, K. (2000) Poslovne finansije. Novi Sad: Viša poslovna škola
Ranković, J.M. (1995) Upravljanje finansijama preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Rodić, J.L. (1997) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Beostar
Samuels, J.M., Wilkes, F.M., Brayshaw, R.E. (2000) Management of company finance. London, itd: Chapman and Hall
Slović, D. (2003) Dinamička analiza bilansa. Beograd: Fineks
Žager, K., Žager, L. (1999) Analiza financijskih izvještaja. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Privredna izgradnja (2004)
Sistem internih kontrola i operativna revizija
Nerandžić Branislav

Ekonomika (2012)
Gotovina i aspekti upravljanja gotovinom
Miljković Ljubomir, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Utvrđivanje stanja potraživanja putem Markovljevog modela
Dmitrović-Šaponja Ljiljana, i dr.

prikaži sve [92]