Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 14, br. 54, str. 57-66
Značaj menadžment kontrole u upravljanju rizicima u bankarskom sistemu
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bMegatrend Univerzitet, Beograd
Ključne reči: menadžment kontrola; rizici; upravljanje rizicima; rizični i nerizični poslovi; aktivni i pasivni poslovi
Sažetak
Potreba uvođenja sistema menadžment kontrole deo je savremenog i specifičnog zahteva zdravog finansijskog upravljanja i kontrole, a mogućnost materijalizovanja određenih događaja koji mogu imati negativan uticaj na ostvarenje ciljeva finansijske institucije, preduslov je za efikasno upravljanje rizicima. Ključ uspeha i doprinosa menadžment kontrole u bankama je u tome što se fokusira na kritične rizike poslovanja i proveru fundamentalnih aktivnosti za upravljanje rizicima. Takođe, pruža bankama saznanje o njihovoj vrednosti, i u isto vreme im otkriva slabosti i glavne rizike sa kojima se suočavaju.
Reference
*** Strategija upravljanja akcijama banaka u vlasništvu Republike Srbije za period 2009-2012. godine. Vlada Republike Srbije
Allen, S.L. (2003) Financial risk management: A practitioner's guide to managing market and credit risk. New Jersey: Wiley
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2008) Principles for sound liquidity risk management and supervision. Basel
Basel Committee on banking supervision (2000) Sound practices for managing liquidity on banking organizations. Basel: Bank for International Settlements, February
Bessis, J. (1998) Risk management in banking. Chichester: John Wiley & Sons
Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. (2005) The essentials of risk management. McGraw-Hill
Govindarajan, V., Anthony, N. (2001) Management Control Systems. Irwin: McGraw-Hill, Tenth Edition
International Monetary Fund (2009) World Economic Outlook. Washington, DC
Kaufman, G., Scot, K. (2007) What is systemic risk and do bank regulators retard or contribute to it?. www.nubank.com/srories, 13. 03
Marrison, C.I. (2002) The fundamentals of risk measurement. McGraw-Hill
Miškin, F. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Perović, V. (2007) Kontroling. Novi Sad: Rodacomm
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
van Greuning, H., Brajović-Bratanović, S. (2006) Analiza i upravljanje bankarskim rizicima. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.

Povezani članci