Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 15, br. 59, str. 67-77
Hibridni izvori finansiranja korporativnog preduzeća
Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd
Ključne reči: hartije od vrednosti; hibridni kapital; preferencijalne akcije; obveznice
Sažetak
Hibridni kapital predstavlja kapital koji se pribavlja emisijom hibridnih hartija od vrednosti, odnosno hartija koje imaju karakteristike i dužničkih i vlasničkih hartija od vrednosti. To su relativno novi oblici hartija od vrednosti koji su se javili u zemljama sa razvijenim tržištem kapitala usled nemogućnosti finansiranja klasičnim dužničkim i vlasničkim hartijama od vrednosti. Hibridni kapital, odnosno hibridne izvore finansiranja, najčešće čine: (a) kapital od emisije preferencijalnih akcija i (b) kapital od emisije hibridnih obveznica. Cilj ovog rada je da prikaže obe vrste hartija od vrednosti, kao i mogućnosti i ograničenja njihove primene u finansiranju savremenog korporativnog preduzeća.
Reference
Bogojević-Arsić, V. (2005) Korporativne finansije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Bogojević-Arsić, V. (2004) Tržište hartija od vrednosti. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Grupa, autora (1996) Poslovne finansije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Ivaniš, M. (2008) Upravljanje finansijama. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ivaniš, M., Nešić, S. (2011) Poslovne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ivanišević, M. (2009) Poslovne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Krasulja, D. (1998) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet, II deo
van Hörne, J., Wachowich, J. (1997) Osnove finansijskog menadžmenta. Zagreb: Mate, prevod sa engleskog
Vasiljević, B. (2006) Osnovi finansijskog tržišta. Beograd: Zavet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci