Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Demografsko starenje starog stanovništva Srbije
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

e-adresatamara.mihaj@gmail.com
Ključne reči: staro stanovništvo; demografsko starenje; starosna struktura; starački kontingent
Sažetak
Usled intenzivnog demografskog starenja, koje predstavlja jedno od osnovnih obeležja populacionog razvitka Srbije, proučavanju starog stanovništva pridaje se sve veći značaj u demografskoj nauci. Ovaj rad ima za cilj sagledavanje osnovnih demografskih karakteristika i promena starosne strukture starog stanovništva Srbije u poslednje dve decenije, čime se ukazuje na interni proces starenja populacije starije od 65 godina. U radu je posebno analizirana dinamika staračkog kontingenta (lica starosti 80 i više godina). Takođe, istražuju se prostorne dimenzije procesa starenja starih na nivou pojedinačnih regiona Srbije. Prikazane su i prostorne razlike dostignute demografske starosti starog stanovništva po opštinama.
Reference
Bloom, D.E., Boersch-Supan, A., McGee, P., Seike, A. (2011) Population aging: Facts, challenges, and responses. Harvard: Center For Population And Development Studies, PGDA Working Paper 71
Devedžić, M. (2007) Demografske karakteristike starog stanovništva Beograda. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 87, br. 2, str. 93-102
Devedžić, M., Stojilković, J. (2012) Novo poimanje starosti - prospektivna starost. Stanovništvo, vol. 50, br. 1, str. 45-68
Kinsella, K., Volkoff, V.A. (2001) An aging world: 2001. Washington DC: US Bureau of Census, Series P95 01-1
Mihajlović, T. (2013) Staro stanovništvo Srbije. Beograd: Geografski fakultet, Master rad
Mirkin, B., Weinberger, M.B. (2001) The demography of population ageing. Population bulletin of the United Nations, (42-43): 37-53
Nikitović, V. (2010) Demografska budućnost Srbije imigracija kao izvesnost?. Beograd: Službeni glasnik
Penev, G.D. (1997) Demografske determinante starenja stanovništva SR Jugoslavije - modelski pristup. Stanovništvo, vol. 35, br. 3-4, str. 109-130
Penev, G.D. (1998) Trendovi demografskog starenja i feminizacije starih u Srbiji. Stanovništvo, vol. 36, br. 3-4, str. 43-60
Radivojević, B.M. (2002) Smanjenje smrtnosti starog stanovništva u Jugoslaviji - šansa za povećanje očekivanog trajanja života. Stanovništvo, vol. 40, br. 1-4, str. 35-52
Rašević, M. (2006) Fenomen starenja stanovništva Srbije. Demografija, 3, 43-58
Republički zavod za statistiku (2003) Popis stanovništva 2002. - Pol i starost. Beograd: Republički zavod za statistiku
Republički zavod za statistiku (2012) Opštine i regioni u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku
Republički zavod za statistiku (2012) Popis stanovništva 2011. - Starost i pol. Beograd: Republički zavod za statistiku
Savezni zavod za statistiku (1954) Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine. Beograd: Savezni zavod za statistiku i evidenciju, Knjiga II
Savezni zavod za statistiku (1995) Popis stanovništva 1991. - Pol i starost. Beograd: Savezni zavod za statistiku
United Nations, Population Division - Department of Economic and Social Affairs (2013) World Population Prospects. The 2012 Revision. New York
United Nations, Population Division (2001) World population aging: 1950-2050. New York: UN Population Division
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.02.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka