Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, br. 2, str. 125-145
Upravljanje promenama kao dominantan faktor uspešnosti organizacije
Telekom Srbija
Sažetak
Današnji život odvija se u vremenu brzih i sve više nepredvidivih promena, a koje imaju veoma veliki uticaj na poslovanje i uopšte opstanak organizacija. Početak 21. veka sigurno da će nastaviti i još više intezivirati 'žurbe' i 'haos' u životu organizacija. Sve veća dinamika sredine organizacije sa mnoštvom diskontinuiteta, primorava menadžment organizacije da pri stvaranju koncepta strategije veoma vodi računa o promenama, odnosno menadžment mora biti menadžment promena koji se mora kontinuirano usavršavati.
Reference
Adižes, I. (2000) Upravljanje životnim ciklusima preduzeća. Beograd: Privredni pregled
Adižes, I. (2000) Upravljanje promenama - moć uzajamnog poštovanja i poverenja u privatnom i porodičnom životu, poslu i društvu. Novi Sad: Adižes menadžment konsalting
Draker, P.F. (2006) Moj pogled na menadžment - ideje koje su unapredile menadžment. Novi Sad: Adizes
Džejms, A.F., Stoker, R., Friman, E., Gilbert, D.R. (2002) Menadžment. Beograd: Želnid
Koter, D. (1998) Vođenje promene. Beograd: Želnid
Mašić, B.M. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić - BK Institut
Milisavljević, M. (2002) Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Sengi, P.M. (2003) Peta disciplina - umeće i praksa organizacije koja uči. Novi Sad: Adizes MC
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.