Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, br. 1, str. 45-55
Marketing pristup turističkom proizvodu
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace
Ključne reči: turizam; turistički sistem; turistički proizvod; marketing
Sažetak
Zadovoljavanje identifikovanih potreba potrošača moguće je ostvariti proizvodnjom odgovarajućih proizvoda i usluga, što predstavlja suštinu marketing koncepcije. U turizmu kao posebnom obliku izražavanja i zadovoljavanja potreba potrošača, javlja se niz različitih proizvoda i usluga. Skoro 80% turističke potrošnje odnosi se na usluge, dok se ostali deo odnosi na direktnu konzumaciju drugih proizvoda. Zbog takvog karaktera turističke potrošnje, kao i načina korišćenja turističkog proizvoda i zadovoljavanja turističkih potreba, u turizmu je dominantna kupovina usluga a ne kupovina roba. Ipak, teorija marketinga je usvojila proizvod kao osnovnu kategoriju prometa, odnosno pojam proizvoda obuhvata i sve vrste usluga u turizmu, koje su uključene u određenom procesu proizvodnje i rezultat su ljudskog rada.
Reference
Bakić, O.V. (2005) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Čigoja Štampa
Gummesson, E. (2000) Total relationship marketing. Oxford: Butterworth-Heinemann
Kotler, P.J., Bowen, J., Makens, J. (1999) Marketing for the hospitality and tourism. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Middleton, V.T.C., Clarke, J. (1993) Marketing in travel and tourism. Butterworth-Heinemann, UK
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2005) Osnovi marketinga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta
Popesku, J. (2002) Marketing u turizmu. Beograd: Čigoja štampa
Uskoković, B. (2000) Marketing-menadžment u turizmu Crne Gore. Podgorica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.06.2011.