Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 1, str. 157-166
Savremena softverska rešenja u upravljanju resursima preduzeća
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresatslavisa@gmail.com, srdjan.milosavljevic@pr.ac.rs
Sažetak
Informacije su ključ za uspešno upravljanje resursima preduzeća. Savremena softverska rešenja u ovoj oblasti omogućavaju menadžmentu da svoje odluke donose sagledavajući celokupnu situaciju u svim organizacijama i funkcijama unutar kompanija. Informacije su neophodne u svakoj fazi donošenja odluka, počevši od strategijske, planske pa sve do operacionalizacione faze upravljanja resursima preduzeća. Inovacije u IT pružaju nove mogućnosti na polju upravljanja relacijama unutar poslovnog sistema. Moderna preduzeća koriste informacione tehnologije kako bi koordinisali i integrisali procese u okviru njihovih strategijskih poslovnih jedinica, što im omogućava da kvalitetno upravljaju tokovima informacija, materijala i novca.
Reference
Barac, N., Milovanović, G. (2006) Strategijski menadžment logistike. Niš: Studentski kulturni centar
Mileusnić, N., Nešić, M., Šutić, S. (1964) Analize i dijagnoza organizacije i poslovanja. Beograd: Privredni pregled
Nikolić, Z. (2007) Dalji trend razvoja elektronske razmene podataka. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 13, br. 1-2, str. 125-131
Ranković, M., Vasković, V. (2010) Uloga procesora plaćanja u servisiranju online transakcija. Journal of Applied Engineering Science, 8(3): 139-146
Regodić, D., Jovanović, S., Stankić, M. (2010) Lean proizvodni sistemi i reagibilnost lanaca snabdevanja. Singidunum revija, 6(2): 209-223
Simić, D., Bataveljić, P. (2004) Organizacija računara i operativni sistemi. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Stevens, G. (1989) Integration of the supply chain. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 19, br. 8
Trajković, S., Djurić, Z. (2007) Informacioni sistemi malih i srednjih preduzeća. Peć-Leposavić: Viša ekonomska škola
Trajković, S., Milosavljević, S. (2010) Revolucija virtuelnog bankarstva. Ekonomski pogledi, br. 3, str. 59-66
Trajković, S., Milosavljević, S. (2011) Strateške informacione tehnologije za virtuelne timove. Ekonomski pogledi, br. 2, str. 72-81
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka