Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 16, br. 2, str. 89-103
Uticaj stranih direktnih investicija na ekonomski razvoj Srbije u tranzitornom periodu
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet Educons, Sremska Kamenica

e-adresapveselinovic@kg.ac.rs, jelenamaslovara@gmail.com
Sažetak
Strane direktne investicije, u uslovima globalizacije i novog ekonomskog poretka, dobijaju ulogu važne poluge ekonomskog razvoja. Tehnologije, menadžerska znanja, pristup stranim tržištima su samo neke od prednosti koje sa sobom strane direktne investicije. Privreda Republike Srbije se na početku novog milenijuma našla pred najvažnijim problemom ekonomskog razvoja, koji se ogleda u nedostatku kapitala bez kojeg se ne mogu rešiti ključni razvojni problemi. Duboka ekonomska kriza, kao posledica desetogodišnjeg perioda izolacije i ratnih sukoba, zastarela tehnologija i nedostatak domaćeg kapitala, nameću potrebu privlačenja stranih investicija u cilju obezbeđenja privrednog razvoja. Takvo stanje srpske privrede ukazuje na činjenicu da strani kapital predstavlja važno sredstvo njenog oporavka.
Reference
Afghah, M. (1998) Economic and non-economic factors in economic development: The concepts and their differences. Dostupno na: http://www.pishgam.org/economics/Thesis/Chapt3.pdf
Banićević, D., Vasić, V. (2006) Strane direktne investicije (SDI) u procesu tranzicije i razvoja s posebnim osvrtom na Srbiju. Finansije, vol. 61, br. 1-6, str. 18-28
Blomstrom, M., Kokko, A. (2003) The economic of FDI incentives. Working paper 168
Bubanja, V. (1998) Metode i determinante stranih direktnih investicija. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Business info group (2012) Strane direktne investicije u Srbiji 2001-2011. Beograd
Doneij, D., Floden, M. (2003) Population again international capital flow. Stockholms school of economics
Đoković, V., Vasiljević, D. (2008) Barijere za investicije u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Leskovac: Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga
Kovačević, R. (2004) Uticaj stranih direktnih investicija na privredni rast - iskustva zemalja Evropske unije # Foreign direct investment as a factor of growth: The experience of European Union countries. Međunarodni problemi, vol. 56, br. 4, str. 409-446
Labus, M., Milošević, S. (2009) Ekonomska kriza u Srbiji - između rasta i strukturnih promena'. u: Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize - (ne)konvencionalne inicijative, Kopaonik biznis forum 2009, Kopaonik, 57-75
Lipsey, R. (2001) Foreign direct investment and the operations of multinational firms: Concepts, history and data. NBER WP 8665
Loungaini, P., Razin, A. (2001) How beneficial is FDI for developing countries. Finance and development
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2013) Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja. Beograd, ažurirano 10.02.2013
Privredna komora Srbije (2012) Predlog nove ekonomske politike za period 2012-2016. godina. Beograd
Rosić, I., Veselinović, P. (2006) Nacionalna ekonomija. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Roskić, J. (2010) Unapređenje poslovnog ambijenta u Republici Srbiji - zakonski okvir za strana ulaganja. Finansije, vol. 65, br. 1-6, str. 8-25
Samuelson, P., Nordhaus, W. (1994) Ekonomija. Zagreb: Mate
Stefanović, M. (2008) Uticaj stranih direktnih investicija na razvoj nacionalne ekonomije. Ekonomske teme, vol. 46, br. 2, str. 131-145
Sukhoruchenko, V. (2007) Foreign Direct Investment in an Emerging Market: Implications for Policy-Making in Kazakhstan. University of St. Gallen
UNCTAD (2012) World investment report
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1402089V
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2019.