Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 48, br. 1, str. 11-19
Uticaj meteoroloških uslova na važnije kvantitativne i kvalitativne osobine heljde (Fagopyrum esculentum Moench)
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd
Sažetak
Prikazani su rezultati dvogodišnjeg ispitivanja heljde gajene u agroekološkim uslovima Južnog Banata (Pančevo) i Zapadne Srbije (Gorobilje). Na osnovu dobijenih podataka istraživanja potvrđuje se hipoteza da je heljda biljka humidnijih rejona, jer je prinos veći na lokalitetima koji su bili bogatiji padavinama, tako je 1999. godine prinos veći na lokalitetu u Pančevu, a naredne godine u Gorobilju. Isto tako, u 2000. godini prosečna visina biljaka, broj semena po biljci i masa semena po biljci bili su veći u Gorobilju dok su u 1999. godini (prvoj godini istraživanja), koja je sa klimatskog stanovišta bila optimalna prinos, i svi drugi ispitivani pokazatelji bili bolji u Pančevu. U 2000. godini bile su u semenu procentualno više zastupljene srednje frakcije što je između ostalog rezultat uticaja većih količina padavina. Kada je u pitanju upotrebna vrednost semena bolje je klijalo seme proizvedeno u 2000. godini (na oba lokaliteta) iako je imalo manju masu u odnosu na seme proizvedeno 1999. godine. Cvetanje je u prvoj godini istraživanja na oba lokaliteta počelo 5-7 dana ranije u odnosu na drugu godinu i trajalo je vremenski duže 5-8 dana. S druge strane, žetva je u drugoj godini na oba lokaliteta bila ranija u odnosu na prvu 10-12 dana.
Reference
Bellardy, M.G., Rubies-Autonell, C., Biffi, S. (1997) Virosi delle piante officinali in Emilia-Romagna / Virus diseases of officinal crops in Emilia Romagna. Informatore Fitopatologico, Instituto di Patologia Vegetale, Universita degli Studi di Bologna, Italy, 47 (6) 28-34, It, en, 25 ref
Dražić, S., Vukićević, O. (1996) Uticaj agrozela na važnije osobine heljde (Fagopyrum esculentum Moench). Lekovite sirovine, vol. 45, br. 15, str. 23-28
Đorđević, V. (1961) Posebno ratarstvo. Beograd: Naučna knjiga
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Jevđović, R. (2000) Klijanje semena pet vrsta lekovitih biljaka u odnosu na veličinu i temperaturu ispitivanja. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Snedecor, G.W., Cochram, W.G. (1967) Statistical methods. Calcutta: Oxford, ed. 6
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS0301011M
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka