Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 34, br. 3, str. 143-149
Komparativna analiza eksperimentalnih i numeričkih metoda vizualizacije strujanja
aVojnotehnički institut - VTI, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

e-adresas1avce@yahoo.com
Sažetak
U radu su prikazani rezultati vizualizacije strujanja oko različitih modela u aero i vodenom tunelu u Vojnotehničkom institutu. Rezultati su dobijeni različitim tehnikama: holografskom interferometrijom, sa premazima, bojama i mehurućima vazduha. Pored eksperimentalnih rezultata date su i simulirane strujne slike dobijene Fluentom za uslove eksperimenta. Urađena je uporedna analiza koja pokazuje da je neophodno paralelno koristiti eksperimentalne i numeričke metode u ispitivanju složenih strujanja.
Reference
Ferziger, J.H., Perić, M. (1997) Computational methods for fluid dynamics. Berlin, itd: Springer Verlag
Jones, D.J. (1971) Tables of in viscid supersonic flow about circular cones at incidence. u: Rainbird W.J. [ur.] Agard 137, London: Technical Editing and Reproduction Ltd
Merzkirch, W.F. (1977) Flow visualization. New York: Academic Press
Ristić, S., Vitić, A., Matić, D. (2004) Visualization and numerical solution of the flow around front part of torpedo model. u: HIPNEF 2004 Vrnjačka Banja, 19-21 may 2004, proceedings, str. 267-273
Ristić, S. (1999) Review of flow visualization methods in wind tunnels. Belgrade: STI, MTI
Ristić, S. (2002) Optical methods in flow visualization. u: Naučni skup Primenjena fizika u Srbiji, 27-29. maj, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, str. 143-146
Ristić, S., Vitić, A., Anastasijević, Z., Vuković, Đ. (2004) Istraživanje uticaja držača na aerodinamičke karakteristike modela torpeda u aerotunelu T-38. Scientific Technical Review, vol. 54, br. 1, str. 50-57
Ristić, S. (2004) Ispitivanje supersoničnog strujanja u aerotimelu T-38 metodom holografske interferometije. Scientific Technical Review, vol. 54, br. 2, str. 3-10
Ristić, S., Majstorović, P. (2000) Eksperimentalno ispitivanje relativnog strujanja kroz model prave profilne rešetke. Naučno-tehnički pregled, vol. 50, br. 6, str. 29-36
Ristić, S., Kozić, M. (2001) Ispitivanje mogućnosti primene LDA metode za određivanje koeficijenta pritiska na modelu lopatice brzohode osne pumpe. Naučno-tehnički pregled, vol. 51, br. 5, str. 25-31
Ristić, S., Matić, D. (2005) Eksperimentalno i teorijsko ispitivanje strujnog polja - prave profilne rešetke brzohodih osnih pumpi. Tehnička dijagnostika, vol. 4, br. 2, str. 17-25
Versteeg, N.K., Malasekera, W. (1996) An Introduction to computational fluid dynamics: The finite volume method. London: Longnman
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.
Creative Commons License 4.0