Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 14, br. 3, str. 151-164
Upravljanje rizicima portfolija hartija od vrednosti
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresamilenaj@kg.ac.rs
Projekat:
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)

Sažetak
Ulaganje novčanih sredstava u različite oblike finansijske aktive motivisano je očekivanjem investitora da ostvari prinos. Budući da očekivani prinos nije uvek izvestan, investitor se suočava sa rizikom da njegovo ulaganje neće dati rezultate u skladu sa očekivanjima. Stoga, sagledavanje rizika kojim je opterećen konkretan plasman ne sme biti zanemareno ili prepušteno intuiciji. Pogrešne procene rizika za posledicu mogu imati izostanak očekivanog prinosa ili gubitak uloženog kapitala. Globalna finansijska kriza je ukazala na moguće posledice odsustva sveobuhvatnog upravljanja rizicima, odnosno, neadekvatnog uočavanja svih rizika i njihove međuzavisnosti. U radu se analizira sistem upravljanja rizicima koji podrazumeva rano identifikovanje, procenu, merenje i kontrolu rizika. Istovremeno, razmatraju se modeli koji obezbeđuju efikasnu diversifikaciju portfolija u funkciji smanjenja rizika investiranja. Ukazuje se na to da upravljanje rizicima zahteva fleksibilnost procesa bez krutog oslanjanja samo na matematičke modele, koji nisu uspeli da identifikuju rast sistemskog rizika.
Reference
*** (2002) PD ISO/IEC Guide 73: Risk management, vocabulary, guidelines for use in standards
Back, E.K. (2010) Asset pricing and portfolio choice. New York, NY: Oxford University Press
Barucci, E. (2003) Financial Markets Theory: Equilibrium, Efficiency and Information. Berlin, itd: Springer Verlag
Beder, T.S. (1995) VAR: Seductive but Dangerous. Financial Analysts Journal, 51(5): 12-24
Belke, A., Schneider, J. (2011) Portfolio Choice of Financial Investors and European Business Cycle Convergence: A Panel Analysis for EU Countries. Empirica, 1-22
Blake, D. (2000) Financial markets analysis. New York, itd: Wiley
Chapados, N. (2011) Portfolio choice problems: An introductory survey of single and multiperiod models. New York, NY: Springer
Chopra, V.K., Ziemba, W.T. (1993) The Effect of Errors in Means, Variances, and Covariances on Optimal Portfolio Choice. Journal of Portfolio Management, 19(2): 6-11
Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. (2006) The essentials of risk management. New York: McGraw-Hill
Đuričin, D.N. (2009) Kako iz ekonomije moralnog hazarda preći u ekonomiju inteligentnog upravljanja rizicima - slučaj Srbije. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 7-8, str. 259-283
Eatwell, J. (1996) International capital liberalization, the impact on world development. CEPA Working Paper, No. 1, 1-61, Series I, Working paper, Center for Economic Policy Analysis
Fabozzi, F.J., Modigliani, F. (1996) Capital markets: Institutions and instruments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
Hull, J.C. (2010) Risk management and financial institutions. Upper Saddle River (NJ): Pearson Prentice Hall
Kim, J., Finger, C.C. (2000) A Stress Test to Incorporate Correlation Breakdown. Journal of Risk, 2 (3): 5-19
Konno, H., Yamazaki, H. (1991) Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization Model and Its Applications to Tokyo Stock Market. Management Science, 37(5): 519-531
Mandelbrot, B. (1963) The Variation of Certain Speculative Prices. Journal of Business, 36(4): 394
Markowitz, H.M. (1952) Portfolio selection. Journal of Finance, vol. 7, mart, str. 77-91
Mcenally, W.R., Boardman, M.C. (1979) Aspects of corporate bond portfolio diversification. Journal of Financial Research, 1(1), 27-36
Michaud, R.O. (1989) The Markowitz Optimization Enigma: Is 'Optimized' Optimal?. Financial Analysts Journal, 45(1): 31-42
Rejda, G.E. (2008) Principal of Risk Management and Insurance. Boston, Massachusetts: Pearson Education, Inc
Ross, S.A. (1976) The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory, 13(3): 341-360
Rubinstein, M. (2002) Markowitz's Portfolio Selections: A fi ; y - year retrospective. Journal of Finance, 57(3): 1041-1045
Schroeck, G. (2002) Risk management and value creation in financial institutions. Hoboken: John Wiley and Sons
Semmler, W. (2011) Asset prices, booms and recessions - financial economics from a dynamic perspective. Berlin-Heidelberg: Springer
Sharpe, W.F., Alexander, G.J., Bailey, J.V. (1995) Investments. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall International
Sharpe, W.F. (1964) Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, vol. 19, Sep, str. 425-42
Sigal, S. (2006) Value-based enterprise risk management: The key to unlocking ERM potential. Corporate Finance Review, 10(4), 16-26
Tumminello, M., di Matteo, T., Aste, T., Mantegna, R.N. (2007) Correlation based networks of equity returns sampled at different time horizons. European Physical Journal B, 55(2): 209-217
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (1998) Fundamentals of financial management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Whitmore, G.A. (1970) Diversification and the Reduction of Dispersion: A Note. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 5(2): 263
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1203151J
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2013.

Povezani članci

Megatrend revija (2015)
Upravljanje investicionim rizikom primenom savremene portfolio teorije
Jakšić Milena, i dr.

Panoeconomicus (2006)
Neka od neodgovorenih pitanja u finansijama
Đurić Dragana M.

Ekonomika preduzeća (2016)
Određivanje diskontne stope - slučaj naftne industrije u Srbiji
Kočović Jelena, i dr.

prikaži sve [51]