Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 16, br. 2, str. 125-135
Uslovljenost stopa ekonomskog rasta kvalitetom rasta
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresantrivic@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: stopa rasta; konvergencija; efikasnost; kvalitet rasta; međuzavisnost stopa rasta
Sažetak
Svaka konkretna stopa ekonomskog rasta ukazuje na relevantne karakteristike tekućih razvojnih procesa, ali se, takođe, odražava na šanse dostizanja zadovoljavajućeg tempa privrednog rasta u budućnosti. Dakle, reč je o opštoj međuzavisnosti i zakonitosti konvergencije stopa rasta. Osnovni cilj ovog rada je da pokaže da nekvalitetan rast, pre ili kasnije, izaziva usporavanje privredne dinamike, i da privremeno ubrzanje rasta može biti postignuto na račun dugoročne stope rasta. Naučni instrumentarijum primenljiv za ostvarivanje ovako postavljenog cilja istraživanja je metod analize, istorijski metod i metod komparativne analize, kao i brojne tehnike u vidu savremenih informacionih sredstava. Ključni rezultat ovog istraživanja je da bez istovremenog povećanja efikasnosti upotrebe resursa, sve stope rasta endogenih faktora proizvodnje konvergiraju aritmetičkoj sredini stopa rasta egzogenih proizvodnih činilaca. Dakle, tempo rasta se može bitno povećati na uštrb njegovog kvaliteta, a rast neodgovarajućeg kvaliteta sadrži klice vlastitog zaustavljanja.
Reference
*** (2012) Economic policy reforms: Going for growth. Publishing OCED
*** Definition of economic growth rate. www.investopedia.com/ terms/e/economicgrowthrate.asp
*** Growth rates and terminal value. people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfi les/ovhds/dam2ed/growthandtermvalue.pdf
*** Relative rates of growth. www.math.psu.edu/fi les/141rates1.pdf
*** Average annual growth rate (AAGR). www.investinganswers. com/financial-dictionary/investing/average-annualgrowth-rate-aagr-2549
Chan, L.K.C., Karceski, J., Lakonishok, J. (2002) The level and persistence of growth rates. The University of Illinois
Denison, E.F., Poullier, J. (1967) Why the growth rates differ. Washington, USA: Brookings institution
Denison, E.F., Jorgenson, D.W., Griliches, Z.V. (1972) The measurement of productivity. Washington, DC: Brookings Institution Press
Denison, E.F. (1984) Accounting for slower economic growth. Washington, DC: Brookings Institution Press
Gavrilović-Jovanović, B. (1989) Kvalitet privrednog rasta. Beograd, Srbija: Savremena administracija
Gligorić, M. (2013) Priliv stranih direktnih investicija u Srbiju: Novi izazovi u periodu krize. u: Ekonomske politike Srbije u 2014: Mogućnosti privrednog rasta u uslovima reformi i fi skalne konsolidacije, Beograd, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Hansen, L.R., Hodrick, R.J. (1980) Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: An econometric analysis. Journal of Political Economy, vol. 88, str. 829-853
Komazec, S., Ristić, Ž. (2009) Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja. Beograd, Srbija: EtnoStil
Komazec, S., Ristić, Ž. (2011) Makroekonimija - makroekonomske teorije i makroekonomska analiza. Beograd, Srbija: EtnoStil
Lawrence, H.O., Williamson, S.H. (2014) Annualized growth rate of various historical economic series. Measuring Worth
Madžar, Lj. (1990) Suton socijalističkih privreda. Beograd: Ekonomika
Madžar, Lj. (1981) Međuzavisnost i uporedivost stopa rasta u raznim periodima. Ekonomska misao, 14, 3
Mawson (2002) Measuring economic growth in New Zealand. New Zealand Treasury Working Paper, 02/14
Petrović, P., Bajec, J., Živković, B., Arandarenko, M., Arsić, M., i drugi (2010) Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020. Beograd, Srbija: Fond za razvoj ekonomske nauke. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Republički zavod za statistiku (2013) Aktuelni pokazatelji rasta. Beograd
Rikalović, G. (2010) Razvojna i ekonomska politika i kreativni kapital. Škola biznisa, 7, 2, 26-32
Ristić, B., Tanasković, S. (2013) Strategija za unapređenje konkurentske pozicije Srbije prema kompozitnim merilima - primer indeksa globalne konkurentnosti. u: Ekonomske politike Srbije u 2014 - Mogućnosti privrednog rasta u uslovima reformi i fiskalne konsolidacije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, Rad prezentiran na konferenciji, decembar
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1402129t
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka