Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 13, br. 1, str. 67-81
Troškovi rešavanja ekoloških problema i cene industrijskih proizvoda
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Osnovni ekonomski cilj potrošača industrijskih proizvoda jeste maksimiziranje određene koristi (što bolji kvalitet uz što nižu cenu), dok je osnovni cilj industrijskih proizvođača maksimiziranje profita. Optimalni nivo kvaliteta, sa aspekta ekonomije, je onaj kod koga je razlika izmenu troškova kvaliteta i ekonomskog efekta najveća, pri čemu ekonomski optimum ne mora biti jednak ekološkom optimumu. Najprihvatljiviji nivo zagađenja trebalo bi da sadrži i minimalnu ukupnu štetu za zagađenog i minimalne troškove smanjenja zagađenja za zagađivača. Ekološka komponenta ima sve važniju ulogu u ukupnim troškovima preduzeća, a time i u profitu, jer prodajna cena proizvoda mora biti konkurentna. Ako troškovi rešavanja ekoloških problema postanu jednaki prodajnoj ceni nekog industrijskog proizvoda ili je nadmaše, opstanak takvog proizvoda, a time i preduzeća koje ga proizvodi, dovodi se u pitanje. Zato se ekološki problemi ne smeju rešavati ad hock, već sistemski, što je i osnovna hipoteza od koje se polazi u ovom radu.
Reference
*** (2009) Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Niša. Službeni list grada Niša, br. 53
Andre, M.P., Mitrović, Ž. (1996) Osnove modela ekološkog sistema. Beograd: YUPIG
Bošković, G. (2004) Upravljanje kvalitetom u industriji. Niš: Ekonomski fakultet
Cude, B.J. (1993) Consumer perceptions of environmental marketing clams: As exploratory study. Journal of Consumer Studies and Home Economics, No 3
Lješević, M.A. (1995) Sistem upravljanja kvalitetom životne sredine. Direktor, Beograd, br. 4-5, str. 18
Milenović, B. (1997) Ekonomska ocena projekata zaštite životne sredine. Ekonomika, Beograd, 9-10
Perman, R., Ma, Y., Mcgilvray, J., Common, M. (2003) Natural resource and environmental economics. Pearson Education Limited
Radukić, S., Petrović-Ranđelović, M. (2008) Implementation of new environmental policy instruments in the EU: Eco-taxes and tradable permits. u: Competitiveness in the conditions of a global economy, 17-18 Oct., Faculty of Economics, Niš, proceedings, str. 69-79
Salai, S., Sudarević, T. (1994) Eko-marketing istraživanje. Plasman i tržište, br. 5-6, str. 3-9
Vasić, S. (2004) Uloga države u neutralisanju ekoloških eksternih efekata. Niš: Ekonomski fakultet
Walley, N., Whitehead, B. (1994) It's not easy hang green. Harvard Business Review, (May-June), str. 46-52
Zdravković, D., Radukić, S., Petrović-Ranđelović, M. (2009) Implementation of NEPIs for improvement of European environment: The case of voluntary agreements, environmental management systems, and eco-labels. u: Competitiveness in the conditions of a global economy, Faculty of Economics, Niš, October, Thematic issue of proceedings, str. 643-651
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.

Povezani članci