Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 7, str. 43-57
Bogoslužbene pretpostavke Dionisijeve hristologije
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet

e-adresadjpredragpetrovic@gmail.com
Ključne reči: hristologija; bogoslužbeni simvolizam; tajna Crkve; Dionisije Areopagit; sveti Maksim Ispovednik
Sažetak
Dionisije govori o 'osuštastvljenim tajnama' Gospodnjeg čovekoljublja, a sveti Maksim Ispovednik u svojoj sholiji ovaj izraz tumači kao događaje vezane za Gospodnje Ovaploćenje kao što su glad, trud, hod po vodi, ulazak kroz zatvorena vrata, vaskrsavanje mrtvih i slično. Izdvojen iz šireg konteksta Maksimovog bogoslovlja, ovakav Dionisijev stav bi mogao biti shvaćen isključivo kroz razdeljena istorijska dejstva Gospodnje bogočovečanske ličnosti. Autor, zato, analizira pitanje: da li se Dionisijeve reči 'osuštastvljene tajne' tiču i našeg bogoslužbeno-simvoličnog postojanja, ili je ovde isključivo reč o tajnama bogočovečanske ličnosti koje su se pojedinačno desile pre dve hiljade godina? Zaključuje da nam Maksimova bogoslovska pojašnjenja, data na drugim mestima njegovih Sholija, daju za pravo da stvarnost koja se krije iza Dionisijevog izraza - osuštastvljene tajne, identifikujemo sa tajnovodstvenim hristološkim načinima jerarhijskog postojanja Crkve.
Reference
*** (1984) Minej za januar. Kragujevac-Vršac
*** (2009) Zbornik crkvenih bogoslužbenih pesama. Beograd: SAS SPC
*** (1984) Minej za decembar. Kragujevac-Vršac
Evdokimov, P. (2009) Pravoslavlje. Beograd: Službeni glasnik
Florovski, G. (2099) Vizantijski asketski oci i duhovnici. Beograd
Louth, A. (1989) Denys the Areopagite. London
Majendorf, J. (1996) Pseudo-Dionisije Areopagit. Otačnik, 1: 76-86
Migne, J.P. (1857) Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 3. Paris
Migne, J.P. (1857) Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 4. Paris
Migne, J.P. (1865) Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 90. Paris
Migne, J.P. (1865) Patrologiae Cursus completus Series Graeca, 91. Paris
Rorem, P. (1984) Biblical and liturgical symbols within the Pseudo-Dionysian synthesis. Toronto
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost7-5085
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka