Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 57, br. 6, str. 15-19
Analiza uticaja menadžmenta na organizacione promene u preduzeću
aUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
Ključne reči: menadžment; organizacija; promene
Sažetak
U radu se razmatra problematika promena u organizacijama koje imaju za cilj povećanje produktivnosti preduzeća, postizanje boljih rezultata u poslovanju konsolidovanje (usavršavanje) svih funkcija u preduzeću, postizanje optimalnih vrednosti profita i dohotka za sve zaposlene. Obzirom da se većina promena u organizacijama odnosi na period posle devedesetih godina, u radu će biti razmatrana problematika korenitih promena koje se odnose na napuštanje starog načina poslovanja i uvođenje novih pristupa za šta je ključnu ulogu dobio menadžment preduzeća. Poseban akcenat je dat na kulturu, lične interese i individualno percepiranje organizacionih ciljeva i strategija.
Reference
Adamović, Ž. (2002) Upravljanje proizvodnjom. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Adižes, I. (1994) Životni ciklusi preduzeća - kako i zašto preduzeća rastu i umiru i kako ih lečiti. Beograd: Politika
Adižes, I. (1994) Upravljanje promenama - moć uzajamnog poštovanja i poverenja u privatnom i porodičnom životu, poslu i društvu. Novi Sad: Prometej
Adžić, S. (2002) Transnacionalna poslovanja. Beograd: Poslovna politika
Bendlel, T., Boulter, L., Gatford, K. (1997) The benchmarking workout. London: Pitman publishing
Bennis, W. (2002) The XXI century organizations. HBS Press
Draker, P.F. (1996) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Draker, P.F. (1995) Menadžment za budućnost - devedesete i vreme koje dolazi. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Prvulović, S. (2006) Poslovna etika i upravljanje. Bor: Tehnički fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.02.2008.