Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 4, br. 3-4, str. 49-53
Arhitektura mikroprocesnog sistema upravljanja vazduhoplovnim motorima
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: avionski motor; elektronski sistem upravljanja; arhitektura mikroprocesorskog sistema upravljanja
Sažetak
Razmatrane su dve redundantne arhitekture sistema upravljanja primenjene na savremenim borbenim avionima. Takođe, prikazan je i neredundantan sistem upravljanja, koji željenu pouzdanost može da ostvari primenom različitih nivoa udvajanja pojedinih komponenata podsistema.
Reference
Landy, J.R., Yonke, A.W., Stewart, F.J. (1987) Development of HIDEC adaptive engine control systems. Transactions of the ASME, vol. 109, str. 146-151
Timothy, J.L. (1987) Microprocessor-based engine control. u: 23th Joint Propulsion Conference 87, AIAA June 29-July 2, San Diego, California
Vujić, D. (1998) Osnovni koncept sistema elektronskog upravljanja turbomlaznim motorima. Naučno-tehnički pregled, vol. 48, br. 5, str. 39-44
Vujić, D. (1997) Prilog elektronskom upravljanju turbomlaznim motorima. u: Vazduhoplovstvo '97, Međunarodni naučno-stručni skup, Beograd, 11-12 decembar, zbornik radova, str. C43-C48
Vujić, D. (1998) Uticaj konfiguracije elektronskih sistema upravljanja na pouzdanost i održavanje turbomlaznih motora. u: SYM-OP-IS '98, (XXV) Jubilarni jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Herceg Novi, 21-24. sep., zbornik radova, str. 531-534
Warner, D.E., Hermann, H.W. (1982) Reliability design study for a fault-tolerant electronic engine control. u: AIAA/SAE/ASME 18th Joint Propulsion Conference, Cleveland, Ohio, June 21-23
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Tehnička dijagnostika (2002)
Dijagnostički sistem turbomlaznog motora
Vujić Dragoljub

Sci Tech Rev (2003)
Sistemi održavanja turbomlaznih motora
Vujić Dragoljub

Tehnička dijagnostika (2004)
Koncept održavanja vazduhoplovnih motora prema stanju
Vujić Dragoljub

prikaži sve [5]