Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 8, br. 2, str. 3-7
Procena veka elemenata konstrukcija sa inicijalnim oštećenjima
aVojnotehnički institut - VTI, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Ključne reči: procena veka; širenje prsline; gustina energije deformacije; biaksijalno opterećenje
Sažetak
U radu je formulisana kompletna metoda za analizu širenja prsline, tj. procenu preostalog veka elemenata strukture tipa oplate krila sa inicijalnim oštećenjima. Metoda je bazirana na energetskom kriterijumu, odnosno gustini energije deformacije. Faktori intenziteta napona su određeni analitičkim putem. Formulisana metoda je zatim korišćena za procenu veka polja oplate u uslovima dejstva aksijalnog i biaksijalnog opterećenja konstantne amplitude.
Reference
Boljanović, S., Maksimović, S., Belić, I. (2006) Fatigue life prediction of structural components based on local strain and an energy crack growth models. WSEAS transactions on applied and theoretical mechanics issue, 2, Volume 1, str. 196-203, December
Burck, L.H., Weertman, J. (1976) Fatigue crack propagation in iron and Mo solid alloys (77-296 K). Metal Trans, vol. 7A, str. 257-264
Chand, S., Gaarg S.B.L (1985) Crack propagation under constant amplitude loading. Engineering Fracture Mechanics, 21(1): 1
Jovičić, G., Živković, M., Maksimović, K., Đorđević, N. (2008) Analiza širenja prsline kod realnih konstrukcija primenom X-FEM i EFG metodama. Scientific Technical Review, vol. 58, br. 2, str. 21-26
Liu, Y.Y., Lin, F.S. (1984) A mathematical equation relating low cycle fatigue data to fatigue crack propagation rates. International Journal of Fatigue, 6(1): 31
Maksimović, S. (2007) Proračun čvrstoće strukture aviona sa aspekta zamora i mehanike loma, 2. u: Naučno-stručni skup iz oblasti odbrambenih tehnologija, Beograd: OTEH
Maksimović, S. (2005) Procena veka elemenata avionskih konstrukcija. Scientific Technical Review, vol. 55, br. 1, str. 15-22
Oh, Y.J., Nam, S.W. (1992) Low-cycle fatigue crack advance and life prediction. Journal of Materials Science, 27(8): 2019
Rice, J.R. (1967) Mechanics of crack tip deformation and extension by fatigue. u: Fatigue Crack Propagation, Philadelphia, PA: American Society for testing and Materials, str. 247-311, ASTM STP 415
Weertman, J. (1973) Theory of fatigue crack growth based on a BCS crack theory with work hardening. International Journal of Fracture, 9(2): 125
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2009.