Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 23, str. 127-149
Surogat majčinstvo u neoliberalnoj srbiji - da li afroamerikanka može da rodi dete iz Srbije?
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresasbdekic@gmail.com
Ključne reči: surogat majčinstvo; populacione politike; politike porodice; Srbija
Sažetak
Vest da će novi Građanski zakonik dekriminalizovati surogat majčinstvo u Srbiji, usvajanjem Zakona o rađanju za drugog, izazvala je burne reakcije javnosti. Tekst izdvaja tri dominantna diskursa koja su se kreirala o ovom pitanju: "nacionalistički" diskurs, koji je i inače dominantan u populacionoj politici Srbije; "ljudskopravaški" diskurs, koji surogat majčinstvo tumači u skladu sa članom 63 Ustava Republike Srbije i pravom na roditeljstvo; i jedan od radikalnijih feminističkih diskursa, koji surogat majčinstvo vidi isključivo kao legalizovanu formu ekstremnog nasilja nad ženama. Tekst zastupa tezu da dekriminalizaciju surogat majčinstva treba prvenstveno posmatrati kao izazov desničarskom narativu o tradicionalnoj, samoodrživoj i ekonomski stabilnoj porodici koja, u neoliberalnom sistemu, oslobađa državu odgovornosti da fnansira i sprovodi javne socijalne politike.
Reference
*** (2019) Ko će sve moći da angažuje surogat majke u Srbiji?. TV Prva; 23. maj; Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=jO-XoaN6MxA
Cooper, M. (2017) Family values: Between neoliberalism and the new social conservatism. New York: Zone Books
Čarević-Mitanovski, L., Marko, M. (Pravo žena sa invali) Beograd: Iz KRUGA, Dostupno na: http://ideje.rs/wp-content/uploads/2018/08/Pravo-zena-sa-invaliditetom-na-roditeljstvo-i-porodicu.pdf
de la Hougue, C., Caroline, R. (2016) Surrogate motherhood and human rights: Analysis of human, legal and ethical issues. No Maternity Traffic, Dostupno na: https://www.nomaternitytraffic.eu/wp-content/uploads/2017/09/2016-No-Maternity-Traffic-EN.pdf
Drezgić, R. (2010) 'Bela kuga' među 'Srbima' - o naciji, rodu i rađanju na prelazu vekova. Beograd: Institut za filozofofiju i društvenu teoriju
Eparhija Sremska (2019) Eutanazija Srbije. Srpska pravoslavna crkva, 14. juni; Dostupno na: http://www.spc.rs/sr/eutanazija_srbije
Field, M.A. (1990) Surrogate motherhood. Cambridge- Massachusetts-London-: Harvard University Press
Filozofski Fakultet (2019) Od populacione politike do podrške porodicama. u: 16. tribine u okviru ciklusa 'Nije filozofski ćutati' na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održane 30. maja, Dostupno na: https://pescanik. net/od-populacione-politike-do-podrske-porodicama; Snimak
Gajin, S. (2013) Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija, Dostupno na: https://cups.rs/wp-content/uploads/2013/05/Model-zakona-o-registrovanim-istopolnim-zajednicama.pdf
Horvat, S., Štiks, I. (2015) Welcome to the desert of post-socialism: Radical politics after Yugoslavia. London-New York: Verso Books
Hrvatska Republika (2014) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Republike Hrvatske. Zagreb: Narodne novine, Dostupno na: https://www. zakon.hr/z/732/Zakon-o-%C5%BEivotnom-partnerstvu-osoba-istog-spola
Jotanović, R., Alibegović, M., Radić, D., Krešić, B. (2015) Pravna regulacija životnih zajednica istog spola u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, Dostupno na: http://soc.ba/pravna-regulacija-zivotnih-zajednica-istog-spola-u-hrvatskoj-sloveniji-srbiji-i-bosni-i-hercegovini
Krek, M., Veljić, J. (2019) Klasni rat - država protiv žena. Beton; 19. mart; Dostupno na: https://www.elektrobeton.net/mikser/klasni-rat-drzava-protiv-ze
Kuhar, R., Paternotte, D. (2017) Anti-gender campaigns in Europe mobilizing against equality. London: Rowman & Littlefield International
Lazić, M. (2011) Čekajući kapitalizam. Beograd: Službeni glasnik
Macanović, V. (2019) Kupujem-prodajem: decu, žene, materice. Peščanik; 4. juni. Dostupno na: https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf https://pescanik.net/kupujem-prodajem-decu-zene-materice
Markens, S. (2007) Surrogate motherhood and the politics of reproduction. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press
Ministarstvo Pravde I.Državne Uprave (2015) Građanski Zakonik Republike Srbije - radni tekst, pripremljen za javnu raspravu. u: Zakoni Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije, Beograd, 29. maj; Dostupno na: https:// www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf
Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije (2019) Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona. Beograd, Dostupno na: https://www.zdravlje.gov.rs/view_file.php?file_id=793&cache=sr
Nedimović, S. (2014) Two faces of social justice in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Fond za otvoreno društvo BiH
Petrović, A. (2016) Građanski zakonik uvodi surogat materinstvo. Politika; 25. januar; Dostupno na: http://www.politika.rs/scc/clanak/347817/Грађански-законик-уводи-сурогат-материнство
Reljanović, M. (2018) Zašto se mora izmeniti zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom?. Peščanik; 16. oktobar; Dostupno na: https:// pescanik.net/zasto-se-mora-izmeniti-zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici-sa-decom
Republika Srbija (2006) Ustav Republike Srbije. Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98; Dostupno na: http://www.ustavni.sud.rs/page/ view/139-100028/ustav-republike-srbije
Spallone, P. (1989) Beyond conception: The new politics of reproduction. London: Macmillian Education
Srbija Republika (2009) Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedinskog oplođenja Republike Srbije. Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72; Dostupno na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_lecenju_neplodnosti_postupcima_biomedicinski_potpomognutog_oplodjenja.html
Srpska Napredna Stranka (2018) Vučić - nizak natalitet ključni problem Srbije. Izlaganje objavljeno 17. marta; Dostupno na: https://www.youtube. com/watch?v=py5FyvU3dLs
Urdarević, B., Bradaš, S., Sekulović, I., Đokić, Ž.J., Reljanović, M., Marković, T., Nikolić, N. (2017) Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji - izveštaj o primeni međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Beograd: Centar za dostojanstven rad, Dostupno na: http://www.centaronline.org/userfiles/ files/preuzimanje/CDR-izvestaj.pdf
van den Akker, O.B.A. (2017) Surrogate motherhood families. Cham: Palgrave Macmillan
Vilenica, A. (2013) Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma. Novi Sad: Uzbuna
Vilenica, A. (2019) Tri pravca rodnog abolicionizma. Bilten, vol. 23; 8. juli; Dostupno na: https://www.bilten.org/?p=28496 vol. 23: 2019
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.18485/genero.2019.23.1.6
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2020.