Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 23, str. 151-173
Žene i kulturno pamćenje između bajke i nacije -novi žanr popularne kulture i (dis)kontinuitet feminističkog dijaloga
Institut za književnost i umetnost, Beograd

e-adresajelena.lalatovic@ikum.org.rs
Projekat:
Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca (MPNTR - 178024)

Ključne reči: kulturno pamćenje; feminizam; žanr; rod; popularna kultura; blog; ženska istorija
Sažetak
Slične formalne-žanrovske i retoričke-karakteristike zbirki priča o ženama koje su menjale društvo (Kakva ženska!, Priče o prkosnim Srpkinjama, Žene BiH, Priče o neustrašivim hrvatskim ženama), te činjenica da ove četiri knjige na bosanskom/hrvatskom/srpskom govornom području izlaze gotovo istovremeno, krajem 2018. i početkom 2019. godine, otvaraju prostor ne samo za njihovo transverzalno čitanje već i za tumačenje ovih tekstova kao delova zajedničkog, ali ne i jednoobraznog literarnog i izdavačkog fenomena. Budući da je regionalnim izdanjima prethodio trend objavljivanja sličnih zbirki priča na globalnom nivou (Priče za laku noć za male buntovnice, 20 izuzetnih devojčica koje su promenile svet, Žene koje su promenile svet), te prevođenja ovih izdanja kod nas, te da se ovaj žanr formira u direktnoj vezi s formama i kodovima popularne kulture za mlade na internetu, jer su odnos ilustracije i teksta, kao i retorika teksta prilagođeni reprezentacijskim obrascima na blogovima i društvenim mrežama, odnosno da neka od ovih izdanja čine dopunjenu ili objedinjenu verziju blogova sa istom tematikom, cilj ovog rada jeste dvostruk. Najpre, da ispita kojim diskurzivnim strategijama zbirke priča o zaslužnim ženama prenose oblike feministički orijentisanog kulturnog pamćenja u popularnu kulturu. S obzirom na to da praksa i analiza kulturnog pamćenja mogu same po sebi predstavljati oblik aktivizma, cilj ovog rada jeste i da analizira na koje se sve načine ovaj novi žanr, posredno ili neposredno, zasniva na interpretaciji feminističke borbe i kulture koje prethode savremenim generacijama feministkinja, te kakva se vizija ženske emancipacije danas može iščitati iz te (re)interpretacije.
Reference
Barać, S. (2015) Feministička kontrajavnost - žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920-1941. Beograd: Institut za književnost i umetnost
Barat, T. (2019) Priče o neustrašivim hrvatskim ženama. Zagreb: Iris Illryca
Batovanja, H.A., Durkalić, M., Gušić, H. (2019) Žene BiH - ilustrirana knjiga o izuzetnim ženama. Sarajevo: autorice
Downs, L.L. (2004) Writing gender history. London: Hodder Arnold
Favili, E., Kavalo, F. (2017) Priče za laku noć za male buntovnice - 100 priča o izuzetnim ženama. Beograd: Vulkan izdavaštvo
Favili, E., Kavalo, F. (2018) Priče za laku noć za male buntovnice 2. Beograd: Vulkan izdavaštvo
Hirsch, M., Smith, V. (2002) Feminism and cultural memory: An introduction. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 28(1): 1-19
Ivanović, S. (1938) Susret sa Milicom Jaše Tomića. Žena danas, 11/12: 3-5
Kolarić, A. (2017) Rod, modernost i emancipacija - uredničke politike u časopisima 'Žena' (1911-1914) i 'the Freewoman' (1911-1912). Beograd: Fabrika knjiga
Kopicl, V., Stojaković, G. (2012) Žensko pitanje - časopis Žena Milice Tomić. Novi Sad: Muzej grada Novog Sada
Martinez, E. (1998) History makes us, we make history. u: Rachel Blau DuPlessis; Ann Snitow [ur.] The Feminist Memoir Project: Voices from Women's Liberation, New York: Three Rivers Press, 119-124
Miladinović, I. (1984) Desa Glišić, karikaturistkinja (životna priča 1/2) - Kragujevački sneg crven od krvi. Zum reporter, http://www.yugopapir.com/2015/08/desa-glisic-karikaturistkinja-zivotna.html
Milinković, J. (2018) 'ProFemina' - feminističke kontrajavnosti i književna prošlost. u: Biljana Dojčinović; Ana Kolarić [ur.] Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, Beograd: Filološki fakulte, 281-315
Millett, K. (1998) How many lives are there. u: Rachel Blau DuPlessis; Ann Snitow [ur.] The Feminist Memoir Project: Voices from Women's Liberation, New York: Three Rivers Press, 493-496
Mitrović, J., Bajić, S. (2018) Kakva ženska! - priče o ženama koje su bile progresivne kada to nije bilo moderno. Beograd: Kreativni centar
Nešić, I., Kostić-Prčić, A. (2018) Priče o prkosnim Srpkinjama. Beograd: Urban Reads
Rachel, B.D., Snitow, A. (1998) The feminist memoir project: Voices from women's liberation. New York: Tree Rivers Press
Samir, N. (2018) Egyptian woman digs her name among the world caricaturists. Daily News Egypt, vol. 23: 2019; February 22; Dostupno na: https://ww.dailynewssegypt.com/2018/02/22/egyptian-woman-digs-name-among-world-caricaturists
Spahić, A., Ždralović, A., Aganović, A., Đokanović, B., Bavčić, E., Žuna, E., Giomi, F., Dračo, I., Delić, Z., Popov-Momčinović, Z. (2015) Zabilježene - žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar
Stefanović, S. (2016) Žene u službi nacije i vojske (1875-1918). Knjiženstvo, 6; http://www.knjizenstvo.rs/sr/casopisi/2016/zenska-knjizevnost-i-kultura/zene-u-sluzbi-nacije-i-vojske-1875-1918
Šljukić, D. (2018) Ženska istorija u dečjoj literaturi. Knjiženstvo, 8; http:// www.knjizenstvo.rs/sr/casopisi/2018/prikazi/zenska-istorija-u-decjoj-literat
Tomašević, D. (2010) Sve bih zemlje za Saraj'vo dala - žene pišu i čitaju grad. Sarajevo: Dobra knjiga
Trites, S.R. (1997) Waking sleeping beauty: Feminist voices in children's novels. Iowa City: University of Iowa Press
Trojano, R. (2018) 20 izuzetnih devojčica koje su promenile svet. Beograd: Laguna
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
DOI: 10.18485/genero.2019.23.1.7
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2020.

Povezani članci