Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 7, br. 4, str. 1-6
Prikaz primene bežičnog sistema za bezbednost plovidbe brodova
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

e-adresaa.radonjic@sf.bg.ac.rs
Ključne reči: sistem za bezbednost plovidbe; sistem za bezbednost članova posade; Mobilarm; crewsafe; VPIRB V100
Sažetak
Da bi se unapredila bezbednost članova posada u toku plovidbe, autori su obradili jedan od sistema koji se danas koristi u svetu (MOBILARM). Sistem za bezbednost plovidbe je univerzalan sistem koji se bazira na bežičnom sistemu 'privezaka'i usmerivača koji su u međusobnoj zavisnosti. Sistem 'privezaka' spada u grupni način praćenja. U radu se obrađuje i automatski pozicioni lokator (VPIRB V100) - individualni sistem bezbednosti plovidbe, koji se koristi u individualnoj plovidbi. U okviru grupnog sistema objašnjena su dva podsistema (osnovni i napredni). Dati su Algoritmi funkcionisanja i objašnjeni su delovi sistema.
Reference
Čolić, V., Hrle, Z., Radonjić, A. (2008) Istraživanje tehničko-eksploatacionih osobenosti brodova-potiskivača dunavske plovne mreže u cilju poboljšanja organizacije vodnog transporta. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 6, br. 22, str. 33-38
Đekić, Z. (2009) Primena satelitskog sistema u vođenju navigacije i bezbednosti na moru. Beograd: Saobraćajni fakultet
Hrle, Z., Radonjić, A. (2008) Istraživanje upravljačko-informacionog sistema organizacije saobraćaja na mreži plovnih kanala. Beograd: Saobraćajni fakultet, monografija
Radonjić, A., Hrle, Z. (2008) Predlog rešenja upravljačko-informacionog modela na unutrašnjem plovnom putu u realnom vremenu. Tehnika - Saobraćaj, vol. 55, br. 5, str. 11-16
Stajić, D. (1986) Terestrička i elektronska navigacija. Split: Hidrografski institut
Tirnanić, S., Bursać, S. (2001) Satelitska radio-navigacija letelica. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.02.2010.

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2009)
Razvoj globalnih satelitskih navigacionih sistema
Radojević Slobodan, i dr.

Vojnotehnički glasnik (2009)
Tačnost i modernizacija globalnog pozicionog sistema
Radojević Slobodan M., i dr.