Akcije

Jugoslovensko bankarstvo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 31, br. 1-2, str. 24-36
Kreiranje i razvoj hipotekarnog tržišta - instrumenti, institucije, modeli
Generalni sekretarijat Savezne vlade, SCG
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Association of German Mortgage banks (1996) The German Pfandbrief. Bonn
Baletin, P. (1996) Housing policy in Europe. London-New York, itd: Routledge
Ćirović, M. (1995) Bankarski menadžment. Beograd: Ekonomski institut
Dugalić, V. (2000) Harmonizacija propisa na tržištu hartija od vrednosti u Evropskoj uniji. Finansije, vol. 55, br. 5-6, str. 456-477
European Community Mortgage Federation (1992) Securitisation of mortgage backed securities in the EC. Brussels
European Community Mortgage Federation (1993) Mortgage banks and the mortgage bond in Europe. Baden-Baden
Fabozzi, F. (1995) Mortgage - backed securities. Chicago, Il: Probus Publishing
Fabozzi, F.J., Modigliani, F., Ferri, M.G. (1994) Foundations of financial markets and institutions. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Janković, M. (1999) Hipotekarno tržište - razvoj finansijskih mehanizama stambene izgradnje. Beograd: Udruženje banaka Jugoslavije
Janković, M. (2001) Savremeni razvoj i regulacija tržišta hartija od vrednosti. Jugoslovensko bankarstvo, br. 1-2
Janković, M. (2001) Instrumenti hipotekarnog tržišta. u: Finansijsko tržište - regulativa, institucije, instrumenti, analiza (kurs za brokere), Beograd: Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište
Johnson, J.A. (1993) Housing America. Fannie Mae
Lea, M., Bernstein, S. (1995) International housing finance source-book. Chicago: International Union of Housing Finance Institutions
Pitić, G.Lj., Petković, G.K., Erić, D.D., Šoškić, D.B., Štimac, M. (1996) Berzanski pojmovnik. Beograd: Beogradska berza
Ristić, Ž. (1990) Tržište kapitala - teorija i praksa. Beograd: Privredni pregled
Rouz, P.S. (1995) Bankovskij menadžment. Moskva: Delo, (prevod sa engleskog)
Santi, A. (1989) Mortgage lending. Chicago, Il: Probus Publishing
Sinki, J.F. ml. (1994) Upravlenije finansami v komerčeskih bankah. Moskva: Catallaxy, (prevod sa engleskog)
Šoškić, D.B. (2000) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasiljević, B.A. (1999) Osnovi finansijskog tržišta. Beograd: Princip
Živković, A.J., Komazec, S.V., Ristić, Ž.L. (1997) Poslovna politika banaka - bankarski menadžment, finansijska tržišta i berze. Beograd: Čigoja štampa
Živković, B., Šoškić, D.B. (2001) Osnovne koncepcije novih zakona o finansijskim tržištima. Ekonomski anali, vol. 45, br. van.br.jul, str. 151-169
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomski pogledi (2008)
Hipotekarno tržište
Juhas Gordana

Jug bankarstvo (2002)
Razvoj i perspektive platnih kartica
Mrvić Tatjana

Bankarstvo (2004)
Perspektive i značaj razvoja tržišta kapitala u našoj zemlji
Furtula Srđan

prikaži sve [116]