Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 39, br. 5-6, str. 10-25
Poljoprivredni kredit u vreme stvaranja Kraljevine SHS na području važenja srpskih zakona
Megatrend Univerzitet, Beograd

e-adresadgnjatovic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: poljoprivredni kredit; područje važenja srpskih zakona; Kraljevina SHS
Sažetak
Ispitujući stanje u organizaciji poljoprivrednog kredita u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca neposredno posle Prvog svetskog rata, ministar poljoprivrede i voda, dr Velizar Janković je zaključio da su na području važenja srpskih zakona seljaci prepušteni sami sebi. U Srbiji, hipotekarni kredit Uprave fondova bio je teško dostupan zemljoradnicima i pre svetskog rata, zajmovi privatnih novčanih zavoda bili su skupi jer je godišnja kamatna stopa po pravilu prelazila 20%, a zemljoradničke kreditne zadruge bile su odmah po završetku rata iskorišćene u političke svrhe. U Crnoj Gori pred svetski rat tek osnovana Državna hipotekarna banka nije imala finansijske moći za nastavak poslovanja, a one malobrojne zemljoradničke kreditne zadruge koje su funkcionisale pre svetskog rata, tokom rata su bile obezglavljene i razorene, pa nisu imale uslova da nastave sa radom. Ni Srpska zemljoradnička banka sa sedištem u Skoplju, osnovana ratne 1915. godine, koja je trebalo da snabdeva zemljoradnike južnih krajeva hipotekarnim kreditom, nije mogla da nastavi rad. Na Kosovu i Metohiji fondovi pravoslavnih crkava koji su u turskom periodu bili namenjeni pomoći seljaštvu, nisu poslužili za osnivanje kreditnih zadruga već su pretvoreni u akcionarski kapital novoosnovanih banaka. Takođe, u Makedoniji, na putu samoorganizovanja zemljoradnika u seoske zadruge isprečila se netrpeljivost između starosedelaca i kolonista.
Reference
*** (1919) Prethodne odredbe za pripremu agrarne reforme. Službene novine, br. 11
*** (1957) Zadružni leksikon. Zagreb
Đurović, M. (1915) Crnogorske finansije 1862- 1960. Titograd
Đurović, M. (1958) Trgovački kapital u Crnoj Gori u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka. Cetinje
Glomazić, M. (1933) Istorija Državne hipotekarne banke. Beograd
Gnjatović, D. (2010) Zemljoradničke kreditne zadruge - prve institucije za finansiranje razvoja poljoprivrede u Srbiji. Bankarstvo, vol. 39, br. 3-4, str. 14-35
Isić, M. (2000) Seljaštvo u Srbiji 1918-1941. Beograd, Knjiga prva, Tom prvi
Janković, V.S. (1920) Ugovor o miru i naša ošteta. Beograd
Jovanović, D. (1987) Avramović Mihailo. u: Jovanović Nadežda, Isić Momčilo [ur.] Izbor tekstova Dragoljuba Jovanovića, Beograd: Seljak - svoj čovek
Komadinić, M. (1934) Problem seljačkih dugova. Beograd
Lekić, B. (2002) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd
Pavlović, A. (2007) Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu i Metohiji 1918-1941. godine kao predmet interesovanja u domaćoj nauci. Baština, br. 22, str. 193-215
Pavlović, M. (1994) Zemljoradničko zadrugarstvo Srbije u Kraljevini Jugoslaviji (1918-1941). u: Pavlović M. [ur.] 100 godina zemljoradničkog zadrugarstva Srbije, Beograd
Popović, D. (2009) Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja XX vijeka. Podgorica
Vasić, N.A. (2008) Bankarstvo u Južnoj Srbiji i Kosovu i Metohiji od 1912. do 1937. godine. Baština, br. 24, str. 215-229
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.08.2010.