Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 40, br. 5-6, str. 70-93
Udruženje banaka Beograd i srpska finansijsko-politička elita između dva svetska rata
Megatrend Univerzitet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Beograd, Srbija

e-adresavaleksic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: Udruženje banaka Beograd; bankarstvo; elite; Narodna banka KJ
Sažetak
Ovaj rad je posvećen analizi personalne unije između bankarskog i industrijskog kapitala u Srbiji između dva svetska rata, koji se ogledao u tome što su direktori takvih banka bili i članovi upravnih odbora mnogobrojnih preduzeća, a opet su se i najugledniji srpski industrijalci nalazili u odborima velikih novčanih zavoda. Tako se istovremeno stvarala i velika personalna koncentracija položaja i moći u rukama malog broja privrednih i političkih predstavnika koji su na taj način sticali značajan finansijski, politički i društveni uticaj u novoj državi. Predstavljajući u Kraljevini sastavni deo malobrojne urbane društvene klase, ovaj bankarski sloj privredne elite, tek kap u moru neprosvećenog naroda, neraskidivo je bio povezan sa radom Udruženja banaka Beograd. Njegov značaj u modernizaciji srpskog i jugoslovenskog društva nije bio zanemarljiv, posebno ako se ima u vidu da su upravo bankari bili posednici znanja bez kojeg nije bio moguć privredni i finansijski razvoj pa samim tim ni sveobuhvatni napredak društva.
Reference
*** (1937) Koepfe der Politik, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft in Europa, Bulgarien, Jugoslawien, Ungarn. Beč: Neue Freie Presse
*** (1938) Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije 1918-1938. Beograd
*** (1931) Spomenica desetogodišnjice Udruženja banaka Beograd. Beograd
*** (1929) Spomenica dvadesetpetogodišnjice Trgovačkog fonda i njegove Hipotekarne banke 1903-1928. Beograd
*** (2007) Srpski biografski rečnik. Novi Sad
*** (1930) Analiza bilansa. Narodno blagostanje, Beograd, god. II, br. 4
*** (1932) Analiza bilansa. Narodno blagostanje, Beograd, god. IV, br. 14
*** (1934) Analiza bilansa. Narodno blagostanje, Beograd, god. VI, br. 16
*** (1937) Compass, Perosnenverzeichnis. Wien
*** (1927) Politika, 7.i 8. feb
*** (1921) Jugoslovenski kompas - financijalni dio 1919, 1920. Zagreb
Aleksić, V.S. (2002) Banka i moć - socijalno-finansijska istorija opšteg jugoslovenskog bankarskog društva A.D., 1928-1945. Beograd: Stubovi kulture
Andrić, S., ur. (2003) Dnevnik Vladislava D. Pavlovića o životu taoca u logoru smrti na Banjici u taočkim sobama 3, 25 i 26. Beograd: Istorijski muzej Srbije, (Posebna izdanja)
Bićanić, R. (1967) Ekonomske promjene u Hrvatskoj izazvane stvaranjem Jugoslavije 1918. Prilozi za ekonomsku povijest Hrvatske, Zagreb, 83
Blagojević, O. (1980) Ekonomska misao u Srbiji do Drugog svetskog rata. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Leopold, G. (1926) Zbirka portreta i biografija znamenitih ljudi Kraljevstva Srba, Hrvata u Slovenaca. Beograd
Mišić, S. (2006) Filijala Izvozne banke u Tirani 1934. godine. Tokovi istorije, br. 1-2, str. 125-145
Pantelić, S. (2006) Udruženje banaka Srbije, Zajednička kuća svih banaka. Beograd
Rozenberg, V. (1938) Bankarstvo u Jugoslaviji - sistem jugoslovenskih kreditnih ustanova. u: Dvadeset godina kulturnog i privrednog razvitka Kraljevine Jugoslavije, Beograd, str. 103-111
Tasić, A. (1992) Jugoslovensko bankarstvo izmedju dva rata. Glas, (366): 147-208
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka