Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 40, br. 11-12, str. 56-81
Dinar i režim deviznog kursa
Privredna komora Srbije, Beograd

e-adresadejan.jovovic@pks.rs
Ključne reči: dinar i devizni kurs; fiksni i fleksibilni devizni kursevi; rukovođeno fleksibilni kurs; precenjeni dinar; projekcije kursa dinara; evroizacija
Sažetak
U prvom delu rada razmotrene su prednosti i slabosti fleksibilnih i fiksnih deviznih kurseva. U drugom delu data je klasifikacija deviznih kurseva prema metodologiji MMF. U trećem delu prikazan je model tzv. puzajućeg kursa, kao prelaznog deviznog aranžmana za određeni period. U četvrtom delu analizirana je politika vođenja 'rukovođeno fleksibilnog', ali precenjenog kursa i negativne posledice koje je izazvao. U petom delu date su projekcije kretanja kursa dinara. U šestom delu razmotrena je 'evroizacija'i zašto nije moguće uvođenje evra u Srbiji, kako neki zagovaraju. Na kraju, dati su zaključak i pregled korišćene literature.
Reference
*** (2010) Annual report 2009. IMF
*** Konjukturni trendovi Srbije. Privredna komora Srbija, broj 11, prilog POLJOPRIVREDA
*** (2011) Market Weekly Report, Serbia. Raiffeisen Bank a.d, March 24, July 18-22
*** (2009) Annual report on exchange rate arrangements and exchange restrictions. IMF
*** (2011) Pregled - rast deficita platnog bilansa. Beograd, 3. avgust
*** (2011) Republic of Serbia: Ex post assessment of longer-term program engagement and ex post evaluation of exceptional access-staff report: Public information notice on the executive board discussion and statement by the executive director. IMF, Series: Country Report br. 11/213, July 27
*** (2011) Evro na 105 dinara sledeće godine. Danas, Beograd, 24. februar
*** World Economic Outlook, April 2010, October 2010, April 2011. IMF
Beta (2011) Dinar slabiji prema evru. Beograd, 8. jul
Ghosh, A., Ostry, J. (2009) Choosing an exchange rate regime: A new look at an old question: Should countries fix, float, or chose something in between?. Finance and Development, December, IMF
Ilić, M. (2011) Šta da radimo sa kursom dinara?. Profit magazin, Beograd, jun
Jovanović, I. (2011) Dinar će opet padati kada prođu izbori. 24 sata, Beograd, 18. april
Jovović, D. (2010) Fixed or fluctuating course of the dinar: Solution is in exports. Cord magazine, Belgrade, October
Jovović, D. (1999) Politika deviznog kursa dinara: Makroekonomski aspekt. Jugoslovensko bankarstvo, 5, 6, str. 36-42
Jovović, D. (2011) Dinar i srpska privreda - devizni kurs i stabilizacija. Poslovna politika, vol. 40, br. 5-6, str. 2-5
Jovović, D. (2010) Devizni kurs dinara - precenjeni dinar i alternativni režimi deviznog kursa. u: Kako povećati konkurentnosti privrede i izvoza Srbije, Beograd: Naučno društvo ekonomista Srbije i Ekonomski fakultet
Komazec, S. (2011) Relativno stabilan ili slobodan kurs dinara. Srpska politika, 19. mart 2011, www.srpskapolitika.com
Kovačević, M. (2010) Izvoz za dugove. Politika, 18. 2., 14
Kovačević, M.Đ. (2004) Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom u periodu 2000-2003. godine. Ekonomski anali, vol. 44, br. 160, str. 75-89
Krkić, M. (2011) Dinar će biti stabilan do leta. 24 sata, Beograd, 5. april
M.L. (2011) Dvougao o kursu. Novi magazin, Beograd, 13. maj
Milošević, A. (2011) Predizborno jačanje dinara politički kontra produktivno. Danas, Beograd, 27.april
Rabrenović, J. (2011) Inflacija iznad cilja NBS. Politika, Beograd, 19. maj
Ristić, I. (2011) Kritična tačka za Srbiju su reforme. Ekonomist magazin, Beograd, 7.jul
Telesković, A. (2011) Nerealno zakucavanje kursa. Politika, Beograd, 20.jun
Z.M. (2011) Dinar jača u ponedeljak, analitičari upozoravaju. Novi magazin, Beograd, 15. jul
Z.M. (2011) Srbiji potreban finansijski policajac. Pravda, Beograd, 16. februar
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Pravo i privreda (2010)
Privreda i pravna odgovornost
Vasiljević Mirko