Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 46, br. 4, str. 52-73
Investicije u prerađivačkoj industriji Srbije
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresamicicv@kg.ac.rs, njankovic@kg.ac.rs
Ključne reči: investicije u osnovne fondove; prerađivačka industrija; strukturne promene
Sažetak
Intenzitet i efikasnost investicija u fiksne fondove prerađivačke industrije su jedan od osnovnih faktora održivog rasta BDP i sprovođenja strukturnih promena. Zemlje u razvoju i tranziciji, sa niskim nivoom bruto domaćeg proizvoda per capita ne mogu da smanje ekonomsko zaostajanje za razvijenim zemljama bez bržeg rasta i povećanja intenziteta i efikasnosti investicija u prerađivačkoj industriji. Stoga su predmet istraživanja ovoga rada implikacije investicija u fiksne fondove prerađivačke industrije Srbije. Cilj istraživanja u radu je da ukaže na značaj efikasnog sprovođenja investicione politike, kao i na važnost investicija kao sredstva sprovođenja industrijske politike. Centralno pitanje je kakvi su efekti investicija u osnovne fondove prerađivačke industrije Srbije. Može se zaključiti da je i pored rasta nivo investicija nizak u odnosu na razvojne potrebe i privrede i prerađivačke industrije. U narednom periodu neophodno je više se oslanjati na sopstvene snage, domaću štednju i povećati efikasnost investicija zbog tehnološke modernizacije, rasta produktivnosti i konkurentnosti sektora prerađivačke industrije Srbije.
Reference
Antevski, M. (2008) Strane direktne investicije - karakteristike, obrasci i efekti. Međunarodni problemi, vol. 60, br. 1, str. 61-92
Antevski, M. (2009) Razvojni potencijali stranih direktnih investicija - komparativna međunarodna iskustva. Međunarodni problemi, vol. 61, br. 1-2, str. 48-73
Chen, K., Jefferson, G.H., Rawski, T.G., Wang, H., Zheng, Y. (1988) New Estimates of Fixed Investment and Capital Stock for Chinese State Industry. China Quarterly, 114: 243
Erić, D.D., Beraha, I.A., Đuričin, S.O., Kecman, N.Đ., Jakišić, B.B. (2012) Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. u: Alternativni izvori finansiranja - konceptualni okvir za razumevanje rizičnog kapitala (venture capital) i privatni investicioni fondovi (Private equity funds), Beograd: Institut ekonomskih nauka, 71-79
European Commission (EC) (2017) Database. Brussels, Belgium
Faulkender, M., Petersen, M.A. (2005) Does the Source of Capital Affect Capital Structure?. Review of Financial Studies, 19(1): 45-79
Gompers, P., Lerner, J. (2001) The Venture Capital Revolution. Journal of Economic Perspectives, 15(2): 145-168
Hellmann, T., Puri, M. (2000) The Interaction between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital. Review of Financial Studies, 13(4): 959-984
Ilić, M., Savić, L., Cvetanović, S., Arsovski, Z. (2003) Industrijski menadžment. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Ilić, M. (2001) Ekonomika industrije. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Inderst, G. (2013) Private infrastructure finance and investment in Europe. EIB Working Papers, 2, 28-33
Jovanović-Gavrilović, P. (2012) Međunarodno poslovno finansiranje. Beograd: Ekonomski fakultet
Narodna banka Srbije (NBS) (2017) Statistika. Beograd, Srbija: RZS
Republički zavod za statistiku (RZS) (2016) Statistički godišnjak Republike Srbije 2016 - nacionalni račun. Beograd
Republički zavod za statistiku (RZS) (2017) Statistička baza podataka. Beograd, Srbija: RZS
Rowthorn, R. (1995) Capital formation and unemployment. Oxford Review of Economic Policy, 11(1): 26-39
Sokoloff, K.L. (1984) Investment in Fixed and Working Capital During Early Industrialization: Evidence from U. S. Manufacturing Firms. Journal of Economic History, 44(02): 545-556
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (2015) Industrial development report 2016: The role of technology and innovation in inclusive and sustainable industrial development. Vienna
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (2013) Industrial development report 2013: Sustaining employment growth: The role of manufacturing and structural change. Vienna
Veselinović, P. (2004) Uticaj stranih direktnih investicija na razvoj nacionalne ekonomije. Ekonomski horizonti, 6
Wurgler, J. (2000) Financial markets and the allocation of capital. Journal of Financial Economics, no 58
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1704052M
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.
Creative Commons License 4.0