Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 47, br. 3, str. 54-73
Prikaz deviznog tržišta u Srbiji
Narodna banka Srbije

e-adresavesna.martin@nbs.rs
Ključne reči: devizno tržište; devizni kurs; devizne intervencije; devize; efektivni strani novac; spot traksacije; svop transakcije
Sažetak
Monetarni odbor Narodne banke Srbije usvojio je u decembru 2008. Memorandum o ciljanju (targetiranju) inflacije kao monetarnoj strategiji, kojim se definiše formalna primena režima inflacionog targetiranja od 1. januara 2009. godine. U skladu sa tom monetarnom strategijom Narodna banka Srbije je uvela rukovođeno plivajući devizni kurs. Ovaj režim deviznog kursa znači da se kurs formira slobodno, pod uticajem ponude i tražnje na međubankarskom deviznom tržištu, a da Narodna banka Srbije primenjuje devizne intervencije kako bi sprečila preterane kratkoročne dnevne oscilacije kursa dinara u odnosu na evro. Postupajući na taj način centralna banka nastoji da postigne i očuva finansijsku i cenovnu stabilnost i relativnu stabilnost kursa dinara. Na kretanje vrednosti kursa dinara u odnosu na evro utiču faktori domaćeg porekla, poput aktivnosti domaćih i stranih preduzeća i banaka, ali i eksterni faktori, poput uticaja mera glavnih globalnih centralnih banaka, geopolitičke tenzije i promene cene nafte i ostalih proizvoda. Cilj rada je da predstavi način funkcionisanja deviznog tržišta u Srbiji, vrste tranksacija, sistem izveštavanja, način formiranja i objave zvaničnog srednjeg kursa dinara u odnosu na evro, vrste deviznih intervencija i instrumente zaštite od deviznog rizika.
Reference
*** (2018) NBSb Rečnik. Pristupljeno 4.8. https:// www.nbs.rs/internet/latinica/glossary.html?id_letter=25&jezik=1
*** (2006-2018) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o deviznom poslovanju (br. 62/2006 i njegovih izmena i dopuna objavljenih u 'Službenom glasniku RS', br. 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018
*** (2011-2018) Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta. Službeni glasnik RS, br. 10/2011, 109/2012, 55/2014, 51/2015,17/2016,91/2016, 82/2017 i 37/2018
*** (2018) Zakon o izmenama i dopunama Zakona od deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 30
*** (2010) Odluka o utvrđivanju režima kursa dinara. Službeni glasnik RS, br. 95
Chunanuntathum, S. (2002) Official intervention in forward foreign exchange market and the financial loss for the case of the Bank of Thailand in the 1997 currency crisis. Thammasat Review, Faculty of Economics, Thammasat University, 1143, Volume 7, No.1, 142-186
Mandeng, O. (2003) Central Bank Foreign Exchange Market Intervention and Option Contract Specification: The Case of Colombia. IMF Working Papers, 03(135): 1
Martin, V. (2018) Uticaj monetarne politike na izbor valutnog režima u dvovalutnom sistemu - primer Srbije. doktorska disertacija odbranjena na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
Ryoo, S., Kwon, T., Lee, H. (2003) Foreign exchange market developments and intervention in Korea. BIS Papers, No 73, 205-213
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1803054M
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Bankarstvo (2019)
Dvadeset godina od uvođenja evra
Martin Vesna