Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 3-4, str. 148-159
Stečaj privrednog društva kao posledica manipulativnog finansijskog izveštavanja
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresadraiva@neobee.net
Ključne reči: stečaj; kreativno računovodstvo; finansijsko izveštavanje; računovodstveni skandali; zloupotrebe stečaja; sprečavanje manipulacija; privredno društvo
Sažetak
Poslovanje privrednih društava u uslovima finansijske nestabilnosti i tržišne neizvesnosti može da dovede do značajnog porasta nivoa stečajnog rizika i rizika od manipulisanja finansijskim izveštajima. Kreativna računovodstvena praksa dovela je mnoge kompanije u svetu do bankrotstva. Kreativno računovodstvo označava sve računovodstvene prakse koje namerno odstupaju od standarda, da bi eksternim korisnicima bila prezentovana željena, a ne stvarna prinosna i finansijska snaga privrednog društva. Brojni korporativni računovodstveni skandali bili su povod inicijativama za jačanje zaštite akcionara i svih drugih zainteresovanih korisnika finansijskih izveštaja (investitora, kreditora, poreskih organa itd.) od manipulativnog finansijskog izveštavanja u zemljama širom sveta. U takvim okolnostima odgovornost za otkrivanje i sprečavanje eventualnih manipulacija podacima prezentovanim u finansijskim izveštajima imaju: eksterna i forenzička revizija, interne kontrole i rukovodstvo privrednog društva, računovođe-forenzičari i država.
Reference
*** (2009/2012) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, br. 104 (2009) i 99 (2011) - dr. zakon i 71 (2012) - odluka US
*** (2006-2011) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, br. 46/06, br. 111/09, br. 99/11
*** (2013) Zakon o reviziji. Službeni glasnik RS, br. 62
Budimir, N. (2013) Forenzičko računovodstvo. Anali poslovne ekonomije, 1(8), 1-16
Dembinski, H.P., Lager, C., Cornford, A., Bonvin, J.M. (2006) Enron and World Finance, a Case Study in Ethics. USA: Palgrave Macmillan
Dmitrović-Šaponja, L., Milutinović, S. (2009) Etička odgovornost i posledice neetičkog ponašanja u procesu finansijskog izveštavanja. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 22, str. 177-187
Gherai, S.D., Balaciu, E.D. (2011) From Creative Accounting Practices and Enron Phenomenon to the Current Financial Crisis. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 1 (13): 34-41
Kaparavlović, N. (2011) Uticaj kreativnog računovodstva na kvalitet finansijskog izveštavanja. Ekonomski horizonti, vol. 13, br. 1, str. 155-168
Li, Y. (2010) The Case Analysis of the Scandal of Enron. International Journal of Business and Management, 5 (10): 37-41
Malinić, D. (2009) Savremeni izazovi integralnog istraživanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 3-4, str. 138-155
Moghadam, A.G., Zadeh, F.N., Fard, M.M.G. (2009) Review of the prediction power of Altman and Ohlson models in predicting bankruptcy of listed companies in Tehran stock exchange: Iran. u: International conference on intellectual capital management, 1-14; Preuzeto sa http://www.mbaforum.ir/download/mba/m/7th/236.pdf
Novalija, S. (2011) Forenzično računovodstvo i uticaj kreativnog računovodstva na finansijske izvještaje. u: II Međunarodna konferencija - Ekonomija integracija, Tuzla: Ekonomski fakultet, 567-585
Petković, A. (2011) Šta je zaista forenzičko računovodstvo. u: VI Kongres računovođa i revizora Crne Gore - Finansijsko izvještavanje u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, Bečići: ISRCG, 93-107
Petković, A. (2010) Forenzička revizija - kriminalne radnje u finansijskim izveštajima. Bečej: Proleter
Shilit, M.H., Perler, J. (2010) Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmics & Fraud in Financial Reports. USA: Mc Graw-Hill
Spirović-Jovanović, L. (2004) Trgovinsko pravo. Beograd: Međunarodni naučni forum 'Dunav - reka saradnje'
Škarić, J.K. (2011) Finansijsko izveštavanje preduzeća u bankrotstvu. Acta economica, 9(14), 9-36
Škarić-Jovanović, K. (2006) Kreativno računovodstvo - motivi, instrumenti i posledice. u: Kongres računovođa i revizora Republike Srpske (XI), Banja Vrućica, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, str. 51-70
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1304148B
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci