Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Validnost i pouzdanost testa za procenu specifičnih fizičkih sposobnosti policajaca u anaerobno-laktatnom režimu rada
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cKlinički centar Srbije, Centar za medicinsku biohemiju, Beograd

e-adresaradivoje.jankovic@kpa.edu.rs
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak
Predmet ovog rada je ispitivanje validnosti i pouzdanosti testa - poligona (Pol_SSP1) koji se može koristiti za procenu specifične spretnosti policajaca u anaerobno-laktatnom režimu rada. U istraživanju je učestvovalo 25 studenata Kriminalističko-policijske akademije (14 muškaraca i 11 žena). Testiranje se sprovodilo po metodi za utvrđivanje pouzdanosti test - retest. Posmatrane varijable bile su: vreme potrebno za Pol_SSP1 (pokazatelj efikasnosti), koncentracija laktata u kapilarnoj krvi (mera metaboličke acidoze) i vrednost frekvencije rada srca (mera funkcionalnog opterećenja srčanosudovnog sistema organizma). Rezultati t-testa pokazali su da su ispitanici Pol_SSP1 savladali u drugom testiranju statistički značajno brže (t - 4.164, p < 0.01) za 7.17 sekundi, tj. za 7.25% što navodi na edukabilni efekat testa i može se koristit u nastavnom procesu. Kod izmerene koncentracije laktata i maksimalne frekvencije srca nije utvrđena statistički značajne razlika između dva testiranja. Na osnovu rezultata Cronbach 's Alpha, može se zaključiti da je PolSSPl kao instrument za procenu specifične spretnosti policajaca u anaerobno-laktatnom režimu rada pouzdan merni instrument. U ovom istraživanju kod maksimalne frekvencije srca uočena je niža Cronbach 's Alpha pouzdanost testa u odnosu na ostale posmatrane varijable. Postignuti nivoi posmatranih varijabli svrstavaju Pol_SSP1 u testove submaksimalnog intenziteta u anaerobno­laktatnom režimu rada.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka