Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Finansiranje zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru + Dom zdravlja, Arilje
bOpšta bolnica, Užice
Sažetak
Teško da postoje dve zemlje u svetu koje su na identičan način uspele da reše pitanje finansiranja zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite. Nosioci funkcija finansiranja zdravstvenih potreba i usluga u svakoj zemlji imaju težak i odgovoran zadatak i, u nameri da ga efektno obave, uvek koriste najbolje modele i mehanizme. Odsustvo uniformnog ili opšteg modela finansiranja je razlog zašto se ne može govoriti o finansiranju u apsolutnom smislu. Svedoci smo da se u SAD vodi grčevita borba između predsednika Obame i njegovih protivnika oko uvođenja obaveznog osiguranja za sve građane. U heterogenom sistemu finansiranja prevagnulo je mišljenje da je obavezno zdravstveno osiguranje dominantan model i da se preko njega finansira najveći deo stanovništva o čemu ima smisla govoriti. Osim ovog modela osiguranja, u svetu egzistiraju modeli privatnog i dobrovoljnog (dopunsko) zdravstvenog osiguranja. Odsustvo čistih modela ničim ne sprečava finansiranje zdravstvene zaštite sredstvima iz državnog budžeta, doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje, sredstvima po osnovu ugovora putem premija i/ili direktnim plaćanjem primljenih zdravstvenih usluga od strane njihovih korisnika (neposredan dogovor). Sa aspekta javnih finansija zdravstvena zaštita uprkos velikom tehnološkom razvoju zdravstva, koje pripada grupaciji nečistih društvenih delatnosti (postoje i čiste delatnosti), velikom broju specijalizacija u oblasti medicine, kao i velikom broju vrhunskih dostignuća određenih grana medicine, još nije u stanju da samostalno obavlja i potpuno rešava sve zadatke u vezi sa savremenim oboljenjima, zdravstvenim potrebama stanovništva i diferenciranim zdravstvenim uslugama. Praksa je nebrojeno puta dokazala da savremeni koncept zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite funkcioniše samo ako postoje sigurni i stalni finansijski izvori koji su jedina garancija za efektno sprovođenje mera globalne, a zatim i zdravstvene politike.
Reference
*** (2004) Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Službeni glasnik RS, br. 84
*** (2006) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 96
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik, 135
*** (2004) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 127
*** (2006) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 106
Ajduković, G. (2003) Poslovna statistika - statistička istraživanja. Beograd: Univerzitet Braća Karić - Fakultet za menadžment
Đokanović, V. (1995) Tradicionalna medicina sa aspekta WHO - ka integraciji savremene i tradicionalne medicine. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD)
Đokić, D., Jakovljević, Đ., Mićović, P., Grujić, V., Đorđević, Ž., Dovijanić, P., Janjić, M., Petronić, V., Grozdanov, J., Sudžum, R., Pejin, L. (1997) Ciljevi i mere zdravstvene politike u Srbiji do 2010. godine predlog. Beograd: Institut za zaštitu zdravlja Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'
Hans, M. (1993) Strategy, choices in social health insurance. WHO Regional office for Europe, ICP/PHC 216c
Hrustić, H. (2006) Javne finansije. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Jakovljević, Đ., Grujić, V.V. (2005) Socijalna medicina. Novi Sad: Medicinski fakultet
Jelčić, B., Šimunić, J. (2000) Tendencije u razvoju finansijske aktivnosti države. Zagreb: HAZU
Keler, M. (1983) Preventivni sistem primarne zdravstvene zaštite. u: Tehnologija u zdravstvenoj zaštiti, Beograd: Institut za socijalnu medicinu, statistiku i istraživanja u zdravstvu, Medicinskog fakulteta
Melville, A. (2003) Taxation finance act. Harlow-London, itd: Pearson Education, Ninth Edition
Mićović, P.M. (2000) Menadžment zdravstvenog sistema. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
Montegaca, P. (1973) Lekarski savet oca sinu. Beograd: Medicinska knjiga
O'Neil, P.D. (1962) Health Crisis 2000. Copenhagen: WHO
Poček, B. (1995) Integracija klasične i tradicionalne medicine - razlozi potrebe. u: Ka integraciji savremene i tradicionalne medicine, Beograd: ECPD, str. 13-8
Popović, D. (2008) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Popović, D.M. (2004) Poreska reforma u Srbiji - 2001-2003. Beograd: Ekonomski institut
Popov-Ilić, G. (2004) Poresko pravo Evropske unije. Beograd: JP 'Službeni glasnik'
Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Skupnjak, P. (2001) Perspektiva razvoja sistema zdravstva i planiranja zdravstva u svijetu i nas. Zdravstvo, Zagreb, 9-10
Stamatović, M., Jakovljević, Đ., Legetić, B. (1995) Zdravstveno osiguranje - teorija i praksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stiglic, D.E. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Sudžum, R. (1993) Prava iz zdravstvenog osiguranja. Beograd: Savremena administracija
Šimunić, M., Bartolić, A. (1999) Primarna zdravstvena zaštita. Zagreb: Školska knjiga
Štampar, A. (1966) U borbi za narodno zdravlje izabrani članci Andrije Štampara. Zagreb: Škola narodnog zdravlja 'Andrija Štampar'
Terra, B., Wattel, P. (2005) European tax law. Dordrecht, itd: Kluwer
Totić, I. (2003) Zdravlje i zdravstveni sistem. Univerzitetska misao, Novi Pazar, br. 2. 439-457, Nacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Totić, I. (2001) Pravno-ekonomski aspekti razvoja zdravstvenog sistema. Arilje
Vukmanović, Č.L. (1994) Menadžment u zdravstvu - politika i strategija zdravstvenog razvoja - menadžment zdravstvenih programa i zdravstvenog sistema - osnovni principi. Beograd: Savremena administracija
World Health Organization (1978) u: Report of the International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, Geneve
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.09.2010.

Povezani članci

Med gl Spec bol štit Zlatibor (2010)
Finansiranje zdravstvenih potreba i obračun i plaćanje zdravstvenih usluga
Totić Ibrahim, i dr.

Zdravstvena zaštita (2010)
Ekonomski aspekti reformi u zdravstvenom sistemu
Totić Ibrahim

Zdravstvena zaštita (2011)
Problemi u zdravstvenom sistemu nezavisno od politike finansiranja
Totić Ibrahim

prikaži sve [129]