Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 5, br. 14, str. 155-159
Praistorija u sadašnjosti komuniciranja i sadašnjost u praistoriji komuniciranja - obredno komuniciranje i medijski spektakl
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina

e-adresamarkomdj@beotel.net
Ključne reči: obredno komuniciranje; medijski spektakl; rijaliti šou (reality show); kulturni obrasci; medijska publika
Sažetak
U ovom radu govori se o odnosu između obrednog komuniciranja karakterističnog za praistorijskog čoveka i naprednih formi masovnog i virtuelnog komuniciranja u periodu dominacije kulture medijskog spektakla i rijaliti šoua. Raspravlja se o dometima obrednog komuniciranja u odnosu na ograničenja naprednih tehničko-tehnoloških sadržaja i formi komuniciranja. Analiza navedenih oblika komunikativne prakse dovedena je u vezu sa dominantnim kulturnim obrascima oblikovanim posredstvom medija masovnog komuniciranja u Srbiji.
Reference
Aristotel (1990) Poetika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Bošković, Đ. (1971) Pećinsko slikarstvo. Predavanja na arhitektonskom fakultetu iz istorije umetnosti u Beogradu 1971. godine
Iris, A. (1999) Informacione magistrale. Beograd: Clio
Lič, E. (1983) Kultura i komunikacija - logika povezivanja kulturnih simbola. Beograd: Prosveta
Matić, J. (2007) Ne postoje sistemska istraživanja medija i njihovog funkcionisanja. debata
mek Kvin, D. (2000) Televizija. Beograd: Clio
Negropont, N. (1998) Biti digitalan. Beograd: Clio
Pakard, V. (2001) Skriveni ubeđivači. Beograd: Službeni glasnik
Radojković, M., Miletić, M. (2005) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stilos
Virilio, P. (2000) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.